NV205K Právní informatika ve veřejné správě

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (pomocník)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 3. 4. 8:00–9:30 020, 9:35–11:05 020, Pá 15. 5. 8:00–9:30 020, 9:35–11:05 020, Pá 22. 5. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020
Předpoklady
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/28, pouze zareg.: 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základní orientace v práci se zdroji právních informací se zaměřením na veřejnou správu. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat základní právní informace na internetu,
-orientovat se v právních informačních systémech ASPI, Codexis a Beck-online,
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací,
-vyhledávat a zpracovávat potřebné prameny pro své další studium,
-zpracovat rešerši ke zvolenému tématu,
-správně citovat prameny.
Osnova
  • Data, informace, znalosti, právní informace, právní informační systémy, právní řád ČR a vybraných evropských zemí jako informační systém, publikační platformy českého i evropského práva.
  • Základními lingvistické pojmy, problémy informačních systémů se zpracováním přirozeného jazyka, metody jejich řešení.
  • Knihovnické informační zdroje, citace a standardy. Vědecké databáze.
  • Novinky v informačních systémech ASPI, Beck-online a CODEXIS se zaměřením na veřejnou správu a samosprávu.
  • Přístup k judikatuře a k odborné literatuře v PIS i on-line. Přístup k informacím z registrů.
  • Přístup k evropskému a mezinárodnímu právu a právu vybraných států, EUR-Lex, další nástroje pro právní praxi - vzory smluv, kalkulačky a pod.
Literatura
    doporučená literatura
  • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
  • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky doplněné o e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Výuka je ukončena kolokviem. Předpokladem pro přístup ke kolokviu je vyplnění několika odpovědníků v průběhu semestru. Obsahem samotného kolokvia je vypracování rešerše ke zvolenému tématu. Podrobnosti budou uvedeny v interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.