NV205K Právní informatika ve veřejné správě

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (pomocník)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 1. 4. 8:00–9:30 020, 9:35–11:05 020, Pá 15. 4. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020, Pá 20. 5. 15:05–16:35 020, 16:40–18:10 020
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/28, pouze zareg.: 0/28, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí a orientace v práci se zdroji právních informací se zaměřením na veřejnou správu. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat potřebné právní informace na internetu,
-dobře se orientovat v právních informačních systémech ASPI, Codexis a Beck-online,
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací,
-vyhledávat a zpracovávat potřebné prameny pro své další studium,
-správně citovat prameny a zpracovat rešerši ke zvolenému tématu.
Osnova
  • Úvod a opakování základů práce s právními informačními systémy. ASPI, Codexis, Beck-online - řešení aktuálních příkladů. Online informace pro právní praxi (předpisy, informace o subjektech, evropské právo...).
  • Knihovnické informační zdroje, citační norma a fakultní citační směrnice, tvorba rešerše.
  • Rekodifikace a její odraz na internetu a v právních informačních systémech - ASPI, Codexis, Beck-online, IRIS - elektronické úzetko.
  • Elektronizace soudnictví. Práce s judikaturou NSS. Zpracování judikatury v právních informačních systémech a přístup online.
  • Novinky v právních informačních systémech ASPI, Codexis a Beck-online se zaměřením na veřejnou správu a samosprávu. Přístup k judikatuře a k odborné literatuře v PIS a v využití systémů k tvorbě rešerše
  • Další nástroje pro právní praxi - vzory smluv, komentáře, kalkulačky, poznámky, záložky... .
Literatura
    doporučená literatura
  • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
  • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky doplněné o e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Výuka je ukončena kolokviem. Nezbytným předpokladem udělení kolokvia je kumulativní splnění podmínek uvedených v interaktivní osnově předmětu (zpracování odpovědníků a vypracování rešerše ke zvolenému tématu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.