NV205K Právní informatika ve veřejné správě

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Novotná (cvičící)
Garance
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 3. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020, Pá 12. 4. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020, Pá 17. 5. 8:00–9:40 020, 10:00–11:40 020
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/19, pouze zareg.: 0/19, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/19
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací.
Výstupy z učení
Po absolvování bude student schopen:
- chápat základní funkcionality informačních systémů a jejich prostřednictvím popsat konkrétní právní informační systém
- vyhledat základní právní informace na internetu
- vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
- vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
- sestavit rešerši zadané právní otázky
- zpracovat na základě rešerše právní analýzu
Osnova
 • Přednášky
 • 1. Pojmy a koncepty. Pokročilé vyhledávání v ASPI, Beck-online a Codexis.
 • 2. EUR-Lex.
 • 3. Formulace vyhledávací strategie s přihlédnutím ke specifikům různých systémů. Zpracování rešerše. Komentovaná rešerše.
 • 4. Anotace. Aktualizace rešeršních výstupů.
 • 5. Zpracování právní analýzy.
 • 6. Specializované moduly (např. kalkulačky). Prezentace seminárních prací.
Literatura
  doporučená literatura
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky. Odpovědníky k průběžné kontrole samostudia. Zpracování seminární práce.
Metody hodnocení
Nezbytným předpokladem úspěšného ukončení kurzu je splnění podmínek podrobněji uvedených v interaktivní osnově předmětu (odpovědníky, seminární práce).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.