ZLLM0421c Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Radek Horváth, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLLM0421c/21: Čt 16:15–17:55 N02112
ZLLM0421c/22: St 15:45–17:25 N02112
ZLLM0421c/23: Čt 16:15–17:55 N02112
ZLLM0421c/24: St 15:45–17:25 N02112
ZLLM0421c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chem.-předn. && ZLBI0222p Biologie II - předn. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
Osvojit si základní mikrobiologické metody a nástroje nutné k pochopení konceptu lidského zdraví z pohledu lékařské mikrobiologie, především pochopení vlastností a funkcí orální mikroflóry, zvláště pak její význam v tvorbě zubního plaku, zubního kazu a parodontitidy, stejně jako pochopení souvisejících klíčových procesů, jejich změn a přispívajících faktorů.
Předmět si zapisují studenti medicíny.
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie pro zubní lékaře I (2. ročník, jarní semestr)
 • Praktická cvičení
 • J 01 Mikroskopický průkaz mikroorganizmů I – nativní preparát, jednoduché barvení
 • J 02 Mikroskopický průkaz mikroorganizmů II - barvení podle Grama, speciální barvicí techniky
 • J 03 Kultivace bakterií
 • J 04 Základy biochemické identifikace bakterií
 • J 05 Mikroby a vnější vlivy, dezinfekce a sterilizace
 • J 06 Stanovení citlivosti bakterií k antimikrobiálním látkám, průkaz faktorů rezistence
 • J 07 Úvod do sérologie: aglutinace a precipitace, ředění
 • J 08 Komplementfixační reakce (KFR) a neutralizační reakce; sledování dynamiky titrů
 • J 09 Molekulárně biologické metody v mikrobiologii
 • J 10 Reakce se značenými složkami (imunofluorescence, ELISA, immunoblotting)
 • J 11 Klinická virologie (hepatitidy, HIV)
 • J 12 Klinická mykologie
 • J 13 Klinická parazitologie
 • J 14 Zápočty
Literatura
 • MARSH, Philip. Oral Microbiology. Wright, 2002. ISBN 0-7236-1051-7. info
 • VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL a Jiří VANĚK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. 1. vyd. Brno: Neptun, 2007. 567 s. ISBN 978-80-86850-03-0. info
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (v protokolu i v hlavě)
- větší počet je nutno nahradit
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní zápis ze všech praktik v protokolu (podpis učitele není nezbytný)
(3) úspěšné napsání zápočtového testu, případně i dalších průběžných testů; datum konáni veškerých testů bude včas oznámeno.
Informace učitele
http://www.medmicro.info
E-mailový a telefonický kontakt - E-mail and phone contact:
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, PhD: vladana.woznicova@fnusa.cz, TEL 543 183 097
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113, MOB 777 031 969
odb. as. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 117
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
odb. as. Mgr. Radek Horváth, PhD: horvath@geneproof.cz
odb. as. RNDr. Ivo Sedláček CSc.: ivo@sci.muni.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky udělení zápočtu viz Doplňkové údaje o předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.