VLAM9X1c Intenzivní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Klimovič, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Kocourková (cvičící)
MUDr. Andrea Suchomelová (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (cvičící)
MUDr. Richard Veselý (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Tichá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Intenzivní medicína - bloková stáž
  • PondělíARK FN USA:Edém mozku, smrt mozku, příprava dárce orgánů, transplantační program. Šokové stavy. Kasuistiky na lůžkovém oddělení.
  • ÚterýARK + pitevna I. PAÚ FN USA:Kanylace periferních a centrálních žil, punkce hrudníku a perikardu, jejich indikace a komplikace. Demonstrace pomůcek pro punkce a kanylace, praktické předvedení a nácvik.
  • StředaARO FN Bohunice:Umělá plicní ventilace - indikace, ventilační režimy, zajištění dýchacích cest. UPV u některých onemocnění, odvykání od ventilátoru, komplikace spojené s UPV. Kasuistiky na lůžkovém oddělení.
  • ČtvrtekARO FDN JGM:Neodkladné stavy v pediatrii a jejich řešení.Problematika intenzivní péče o dětské pacienty. Kasuistiky na lůžkovém oddělení.
  • PátekARK FN USA :Poruchy vodního a iontového hospodářství, poruchy ABR .Laboratorní vyšetření pacientů - hodnocení nálezů. Kasuistiky pacientů, zápočet.
Literatura
  • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 322 s. ISBN 80-210-0554-8. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1c!
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.