VLAM9X1c Intenzivní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tereza Prokopová (přednášející)
MUDr. Kamil Vrbica (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (cvičící)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Hudáček (cvičící)
MUDr. Miloš Chobola (cvičící)
MUDr. Tomáš Korbička (cvičící)
MUDr. Milan Kratochvíl (cvičící)
MUDr. Martin Slezák (cvičící)
MUDr. Jan Stašek (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Suk (cvičící)
MUDr. Pavel Štětka (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
Petra Čutová (pomocník)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Simona Holčáková (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Garance
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (33,34 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta (33,33 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (33,33 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLAM9X1c/07: Po 14. 6. 10:00–12:30 F37/449, 10:00–12:30 F37/455, Út 15. 6. 10:00–12:30 N02144, St 16. 6. 10:00–12:30 F37/449, 10:00–12:30 F37/455, Čt 17. 6. 10:00–12:30 F37/455, 10:00–12:30 F37/449, Pá 18. 6. 10:00–12:30 N02144, Po 21. 6. 10:00–12:30 F37/455, 10:00–12:30 F37/449, Út 22. 6. 10:00–12:30 N02144, St 23. 6. 10:00–12:30 F37/455, 10:00–12:30 F37/449, Čt 24. 6. 10:00–12:30 N02144, Pá 25. 6. 10:00–12:30 F37/449, 10:00–12:30 F37/455
VLAM9X1c/08: Po 14. 6. 10:00–12:30 N01063, Út 15. 6. 10:00–12:30 N01063, St 16. 6. 10:00–12:30 N01063, Čt 17. 6. 10:00–12:30 N01063, Pá 18. 6. 10:00–12:30 F37/455, 10:00–12:30 F37/449, Po 21. 6. 10:00–12:30 N01063, Út 22. 6. 10:00–12:30 N01063, St 23. 6. 10:00–12:30 N01063, Čt 24. 6. 10:00–12:30 N01063, Pá 25. 6. 10:00–12:30 N01063
VLAM9X1c/10: Po 15. 3. 10:00–12:30 N02144, Út 16. 3. 10:00–12:30 N02144, St 17. 3. 10:00–12:30 N02144, Čt 18. 3. 10:00–12:30 N02144, Pá 19. 3. 10:00–12:30 N01004, Po 22. 3. 10:00–12:30 N02144, Út 23. 3. 10:00–12:30 N02144, St 24. 3. 10:00–12:30 N02144, Čt 25. 3. 10:00–12:30 N02144, Pá 26. 3. 10:00–12:30 N02144
VLAM9X1c/11: Po 8. 3. 10:00–12:30 N01063, Út 9. 3. 10:00–12:30 N01063, St 10. 3. 10:00–12:30 N01063, Čt 11. 3. 10:00–12:30 N01063, Pá 12. 3. 10:00–12:30 N01004, Po 15. 3. 10:00–12:30 N01063, Út 16. 3. 10:00–12:30 N01063, St 17. 3. 10:00–12:30 N01063, Čt 18. 3. 10:00–12:30 N01063, Pá 19. 3. 10:00–12:30 N01063
VLAM9X1c/12: Po 26. 4. 10:00–12:30 F37/457, 10:00–12:30 F37/449, Út 27. 4. 10:00–12:30 N02144, St 28. 4. 10:00–12:30 F37/449, 10:00–12:30 F37/457, Čt 29. 4. 10:00–12:30 N02144, Pá 30. 4. 10:00–12:30 F37/449, Po 3. 5. 10:00–12:30 F37/455, 10:00–12:30 F37/449, Út 4. 5. 10:00–12:30 N02144, St 5. 5. 10:00–12:30 F37/455, 10:00–12:30 F37/449, Čt 6. 5. 10:00–12:30 N02144, Pá 7. 5. 10:00–12:30 F37/449, 10:00–12:30 F37/455
VLAM9X1c/13: Po 31. 5. 10:00–12:30 F37/457, 10:00–12:30 F37/453, Út 1. 6. 10:00–12:30 N01004, St 2. 6. 10:00–12:30 F37/457, 10:00–12:30 F37/453, Čt 3. 6. 10:00–12:30 N01004, Pá 4. 6. 10:00–12:30 F37/455, 10:00–12:30 F37/449, Po 7. 6. 10:00–12:30 F37/453, 10:00–12:30 F37/457, Út 8. 6. 10:00–12:30 N01004, St 9. 6. 10:00–12:30 F37/455, 10:00–12:30 F37/453, Čt 10. 6. 10:00–12:30 N01063, Pá 11. 6. 10:00–12:30 F37/453, 10:00–12:30 F37/457
Předpoklady
( VLFA08222c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLDI7X1c Diagnost. zobr. metody - cvič. && VLOT7X1c ORL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Podmínkou přistoupení ke zkoušce je splnění zkoušky z Farmakologie (ohledně zápisu VLAM9X1p zkontaktujte studijní oddělení)
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta s principy základní kardiopulmonální resuscitace, prováděním rozšířené resuscitace, rozpoznáním a zhodnocením základních kritických stavů.
Výstupy z učení
Na konci cvičení bude student schopen:
provádět základní kardiopulmonální resuscitaci
znát, jak provádět rozšířenou resuscitaci
zhodnotit základní kritické stavy.
Osnova
 • INTENZIVNÍ MEDICÍNA - PRAKTICKÁ ČÁST
 • vysvětlivky:
 • ARK= Anesteziologicko resuscitační klinika FN u sv. Anny
 • KARIM = Klinika anesteziologie, resuscitace a intenz. med., FN Brno, Bohunice
 • KDAR= Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Brno, Černopolní
 • 1. týden na ARK
 • pondělí: Úvod, KPR I ,rozpoznání zástavy, komprese hrudníku, ventilace dýchacím vakem, laryngeální maska, intubace
 • úterý defibrilace, léky u KPR, nácvik resuscitačních cyklů
 • středa: hypovolemie, hypovolemický šok, plicni embolie, akutní infarkt myokardu
 • čtvrtek:akutní asthma, akutní COPD, PNO, asfyxie, tamponáda
 • pátek:KPR u dětí a specifika akutních stavů u děti
 • 2. týden
 • pondělí:postupy při intoxikaci, žaludeční laváž, hyperkalemie, hyponatremie, anafylaktický šok
 • úterý:trauma, trauma hlavy, hrudníku, břicha, základní postupy
 • středa: opakovaní získaných dovedností ve scénaři kriticky nemocného, septický pacient- rozpoznání , základní postupy
 • čtvrtek: rozpoznání MOF a jeho klinické známky, popis CVVHD, praktická zhodocení ABR
 • pátek: opakovaní získaných dovedností ve scénaři kriticky nemocného pacienta, zápočet formou kolokvia
Literatura
  povinná literatura
 • MALÁSKA, Jan, Milan KRATOCHVÍL, Jan STAŠEK a Václav ZVONÍČEK. Intenzivní medicína v praxi. Praha: Maxdorf, 2020. 709 s. Medica. ISBN 978-80-7345-675-7. URL info
 • DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015:. časopis Urgentní medicína. MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, Ročník 18 ISSN 1212-1924, https://cprguidelines.eu – záložka 2015 Guidelines – Translations – Czech.
  doporučená literatura
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014. 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011. xi, 76. ISBN 9781405178037. info
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014. xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
 • Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 1047-1051, 5 s. ISBN 978-80-7492-066-0
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1c!
Výukové metody
přednášky a diskuse v hodině, prezentace nemocných pacientů odborným asistentem, výuka na simulátoru
Metody hodnocení
Ukončeno zápočtem, podmínka účast na cvičení, akceptováno jedna omluvená neúčast. Ke zkoušce je nutno složit test, který lze vyplnit po ukončení cvičení
Informace učitele
http://www.akutne.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.