VLAM9X1c Intenzivní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Robert Wagner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Kratochvíl (cvičící)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Igor Sas (cvičící)
MUDr. Martin Slezák (cvičící)
MUDr. Jan Stašek (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
Irena Vaďurová (cvičící)
MUDr. Iveta Zimová (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLAM9X1c/01: Po 9. 1. až Pá 20. 1. každý pracovní den 10:15–12:30 N01004, R. Štoudek, P. Štourač
VLAM9X1c/02: Po 19. 12. až Pá 6. 1. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144, J. Maláska
VLAM9X1c/03: Po 5. 12. až Pá 16. 12. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144, L. Dadák, V. Zvoníček
VLAM9X1c/04: Po 21. 11. až Pá 2. 12. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144, J. Maláska
VLAM9X1c/05: Po 7. 11. až Pá 18. 11. každý pracovní den 10:15–12:30 N01063, L. Dadák, V. Zvoníček
VLAM9X1c/06: Po 24. 10. až Pá 4. 11. každý pracovní den 10:15–12:30 N01063, J. Maláska
VLAM9X1c/30: Po 26. 9. až Pá 7. 10. každý pracovní den 10:15–12:30 N01063, J. Maláska
VLAM9X1c/31: Po 21. 11. až Pá 2. 12. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144, L. Dadák, V. Zvoníček
Předpoklady
( VLFA0822c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLDM7X1c Diagnast. zobr. metody -cvič. && VSOT7X1c ORL && VLIN7X21 Infekční nemoci I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci cvičení bude student schopen provádět základní kardiopulmonální resuscitaci a bude znát jak provádět rozšířenou resuscitaci. Student bude dále schopen zhodnotit základní kritické stavy.
Osnova
 • INTENZIVNÍ MEDICÍNA - PRAKTICKÁ ČÁST
 • Blokové stáže - školní rok 2016/2017 – 2 oddělené týdny
 • Výuka je rozdělena následovně:
 • Na ARK je výuka skupin 13, 40, 5, 31, 3
 • Na KARIM skupiny 30, 6, 4, 2 Na KDAR skupina 1.
 • vysvětlivky: ARK= Anesteziologicko resuscitační klinika FN u sv. Anny
 • KARIM = Klinika anesteziologie, resuscitace a intenz. med., FN Brno, Bohunice
 • KDAR= Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Brno, Černopolní
 • 1. týden na ARK
 • pondělí: Úvod, KPR I ,rozpoznání zástavy, komprese hrudníku, ventilace dýchacím vakem, laryngeální maska, intubace
 • úterý defibrilace, léky u KPR, nácvik resuscitačních cyklů
 • středa: hypovolemie, hypovolemický šok, plicni embolie, akutní infarkt myokardu
 • čtvrtek:akutní asthma, akutní COPD, PNO, asfyxie, tamponáda
 • pátek:KPR u dětí a specifika akutních stavů u děti
 • 2. týden na
 • pondělí:postupy při intoxikaci, žaludeční laváž, hyperkalemie, hyponatremie, anafylaktický šok
 • úterý:trauma, trauma hlavy, hrudníku, břicha, základní postupy
 • středa: opakovaní získaných dovedností ve scénaři kriticky nemocného, septický pacient- rozpoznání , základní postupy
 • čtvrtek: rozpoznání MOF a jeho klinické známky, popis CVVHD, praktická zhodocení ABR
 • pátek: opakovaní získaných dovedností ve scénaři kriticky nemocného pacienta, zápočet formou kolokvia
Literatura
  povinná literatura
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014. 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015:. časopis Urgentní medicína. MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, Ročník 18 ISSN 1212-1924, https://cprguidelines.eu – záložka 2015 Guidelines – Translations – Czech.
 • Perkins GD, Handley AJ e al. Adult basic life support and automated external defibrillation section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Resuscitation.2015 Oct;95:81-99.
 • Soar J, Nolan Jpet al. Adult advanced life support section Collaborators. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation. 2015 Oct;95:100-47
 • ABC of intensive care. Edited by Graham Nimmo - Mervyn Singer. 2nd ed. Chichester, West Sussex, UK: Blackwell Pub., 2011. xi, 76. ISBN 9781405178037. info
  doporučená literatura
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014. xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
 • Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 1047-1051, 5 s. ISBN 978-80-7492-066-0
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1c!
Výukové metody
přednášky a diskuse v hodině, prezentace nemocných pacientů odborným asistentem, výuka na simulátoru
Metody hodnocení
Ukončeno zápočtem, podmínka účast na cvičení, akceptováno jedna omluvená neúčast. Ke zkoušce je nutno složit test, který lze vyplnit nejpozději den před zkouškou. Sadu testových otázek (pro každého studenta generovanou unikátně) s názvem IM test spustíte z odpovědníků předmětu intenzivní medicína https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2013/VLAM9X1c/odp/ Test má 24 otázek typu multiple choice, ke správné odpovědi je nutno na každou otázku odpovědět správně všechny odpovědi. K úspěšnému splnění je nutno mít aspoň 12 správně odpovězených otázek. Na test lze odpovídat opakovaně.
Informace učitele
http://www.akutne.cz
European Resuscitation Council a Česká resuscitační rada. DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015:. MEDIPRAX CB s.r.o., 2015, Ročník 18 ISSN 1212-1924. Český překlad shrnutí doporučených postupů pro KPR 2015, který byl vydán jako mimořádné vydání časopisu Urgentní medicína, je k dispozici ke stažení z webu https://cprguidelines.eu – záložka 2015 Guidelines – Translations – Czech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.