VLAM9X1c Intenzivní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Radovan Hřib (cvičící)
MUDr. Michal Klimovič, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petra Kocourková (cvičící)
MUDr. Pavel Nohel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Bartošík (cvičící)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Igor Otáhal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MUDr. Miroslav Šeda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Štětka (cvičící)
MUDr. Robert Wagner, Ph.D. (cvičící)
Jana Tichá (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Tichá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Intenzivní medicína - bloková stáž I. týden
 • PondělíARK FN USA knihovna a pitevna: Úvod,dárcovský program. Pitevna - přístupy do velkých cév, hrudní drenáž ...
 • ÚterýCKTCH: Kardioanestezie, mimotělní oběh.
 • StředaARK FN USA: Invazivní hemodynamika, šokové stavy.
 • ČtvrtekARO FDN JGM:Neodkladné stavy v pediatrii a možnosti jejich řešení.
 • PátekARK FN USA :Umělá plicní ventilace - obecné problémy, typy, indikace. UPV u některých onemocnění (ARDS, COPD). Ukázky nastavení ventilátoru.
 • Intenzivní medicína - bloková stáž II. týden
 • PondělíARK FN USA : Sepse.
 • ÚterýCKTCH: Kardiochirurgická RES.
 • StředaARK FN USA: Nosokomiální infekce, antiinfekční režim, zásady léčby ATB.
 • ČtvrtekARO FN Bohunice:Poruchy vodního a elektrolytového hospodářství. Infuzní léčba, krevní náhrady, parenterální a enterální nutrice.
 • PátekARK FN USA :Jaterní a renální selhání a jeho léčba (CRRT, IHD), MODS. Zápočet.
Literatura
 • ŠEVČÍK, Pavel a Petr HUSA. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8. info
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Petr HUSA, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 264-291. První. ISBN 80-7262-042-8. info
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 322 s. ISBN 80-210-0554-8. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1c!
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.