VLAM9X1c Intenzivní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (cvičící)
MUDr. Petr Dominik (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (cvičící)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
MUDr. Pavel Štětka (cvičící)
MUDr. Robert Wagner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Iveta Zimová (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLAM9X1c/09: Po 2. 3. až Pá 6. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Út 7. 4. až Pá 10. 4. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
VLAM9X1c/10: Po 23. 3. až Pá 27. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Po 8. 6. až Pá 12. 6. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
VLAM9X1c/11: Po 9. 3. až Pá 13. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Po 25. 5. až Pá 29. 5. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
VLAM9X1c/12: Po 23. 2. až Pá 27. 2. každý pracovní den 10:15–12:30 N02214, Po 11. 5. až Pá 15. 5. každý pracovní den 10:15–12:30 N02214
VLAM9X1c/15: Po 27. 4. až Čt 30. 4. každý pracovní den 10:15–12:30 N02214, Po 1. 6. až Pá 5. 6. každý pracovní den 10:15–12:30 N02214
VLAM9X1c/16: Po 13. 4. až Pá 17. 4. každý pracovní den 10:15–12:30 N01004, Po 18. 5. až Pá 22. 5. každý pracovní den 10:15–12:30 N01004
VLAM9X1c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLAM9X1c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLAM9X1c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( VLFA0822c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLDM7X1c Diagn. zobr. metody-cvičení && VSOT7X1c ORL && VLIN7X21 Infekční nemoci I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci cvičení bude student schopen provádět základní kardiopulmonální resuscitaci a bude znát jak provádět rozšířenou resuscitaci. Student bude dále schopen zhodnotit základní kritické stavy.
Osnova
 • Úvod, KPR I
 • Rozšířená KPR II, simulace na modelu
 • Šokové stavy. Tekutinová resuscitace.
 • Respirační insuficience, UPV
 • Neodkladné stavy v pediatrii a možnosti jejich řešení, výuka probíhá na KDAR ( Doc. Fedora)
 • MOF, renální a jaterní selhání a jeho léčba
 • CKTCH, kardiální selhání, Dr. Wagner
 • MOF, renální a jaterní selhání a jeho léčba
 • Trauma z pohledu intenzivní péče
 • Poruchy ABR.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČERNÝ, Vladimír, Martin MATĚJOVIČ a Pavel DOSTÁL. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, 2009. 253 s. ISBN 9788073451837. info
 • ČERNÝ, Vladimír. Sepse v intenzivní péči. 2005. vyd. Maxdorf s.r.o., 2005. 212 s. ISBN 80-7345-054-2. info
  neurčeno
 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, Third Edition, Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 str., ISBN 0-7817-1680-2
 • Náhradní obsah: Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care - second edition, 1767 str., McGraw-Hill 1998, ISBN 0-07-115308-X
 • Náhradní obsah: Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce , 251 str., Grada-Avicenum 2001, ISBN 80-7169-781-8
 • ŠRÁMEK, Vladimír a Vladimír ČERNÝ. Diagnóza infekce u sepse. In Sepse v intenzivní péči. Vybraná doporučení v diagnostice a terapii. I. Maxdorf Jessenius Praha: ČSARIM, 2002. s. 22-56. ISBN 80-85912-74-0. info
 • ŠEVČÍK, Pavel a Petr HUSA. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1c!
Výukové metody
přednášky a diskuse v hodině, prezentace nemocných pacientů odborným asistentem, výuka na simulátoru
Metody hodnocení
Ukončeno zápočtem, podmínka účast na cvičení, akceptováno jedna omluvená neúčast. Ke zkoušce je nutno složit test, který lze vyplnit nejpozději den před zkouškou. Sadu testových otázek (pro každého studenta generovanou unikátně) s názvem IM test spustíte z odpovědníků předmětu intenzivní medicína https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2013/VLAM9X1c/odp/ Test má 24 otázek typu multiple choice, ke správné odpovědi je nutno na každou otázku odpovědět správně všechny odpovědi. K úspěšnému splnění je nutno mít aspoň 12 správně odpovězených otázek. Na test lze odpovídat opakovaně.
Informace učitele
INTENZIVNÍ MEDICÍNA - PRAKTICKÁ ČÁST
Blokové stáže - školní rok 2014/2015 – 2 oddělené týdny
Výuka je rozdělena následovně:
na ARK bude výuka skupiny 10, 12 a 15
na KARIM skupin 9 a 11
na KDAR skupina 16

vysvětlivky: ARK= Anesteziologicko resuscitační klinika FN u sv. Anny
KARIM = Klinika anesteziologie, resuscitace a intenz. med., FN Brno, Bohunice
KDAR= Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Brno, Černopolní
CKTCH= Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Pekařská, Brno
Pomůcky: plášť, identifikace studenta. Šatna: na místě
1. týden

pondělí: Úvod, KPR I
úterý: Rozšířená KPR II, simulace na modelu
středa: Šokové stavy. Tekutinová resuscitace.
čtvrtek: Respirační insuficience, UPV
pátek: Neodkladné stavy v pediatrii a možnosti jejich řešení, výuka probíhá na KDAR ( Dr. Dominik)

2. týden
pondělí: Sepse, nosokomiální infekce
úterý: CKTCH, kardiální selhání, Dr. Wagner
středa: Trauma z pohledu intenzivní péče
čtvrtek: MOF, renální a jaterní selhání a jeho léčba
pátek: Poruchy ABR, souhrn, ukázka testu. Zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.