VLAM9X1c Intenzivní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (cvičící)
MUDr. Michal Klimovič, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (cvičící)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Hillová Mannová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Nohel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (cvičící)
Mgr. MUDr. Miroslav Šeda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Štětka (cvičící)
MUDr. Robert Wagner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Jálová, Ph.D. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Podborská
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLAM9X1c/09: Po 25. 2. až Pá 29. 2. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Po 31. 3. až Pá 4. 4. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
VLAM9X1c/10: Po 17. 3. až Pá 21. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Po 2. 6. až Pá 6. 6. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
VLAM9X1c/11: Po 3. 3. až Pá 7. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Po 19. 5. až Pá 23. 5. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
VLAM9X1c/12: Po 18. 2. až Pá 22. 2. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Po 5. 5. až Pá 9. 5. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
VLAM9X1c/16: Po 10. 3. až Pá 14. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Po 14. 4. až Pá 18. 4. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
Předpoklady
( VLFA0822c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLDM7X1p Diagn. zobrazovací metody - p && VSLE7X1p Lékařská etika 2-přednáška && VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1 && VSOT7X1p ORL && VLIN7X21 Infekční nemoci I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Stáže jsou 10:15-12:30 !! Upozornění pro pediatrické specializace !! Intenzivní medicína - bloková stáž studijních skupin pediatrické specializace probíhá na Klinice dětské anestestezie a resuscitace (KDAR), FDN, Brno. Ostatní skupiny viz dále
 • Intenzivní medicína - bloková stáž I. týden
 • Pondělí ARK FN USA knihovna Úvod, KPR I (Táborská, Zvoníček)
 • Úterý ARK FN USA knihovna Rozšířená KPR II, simulace na modelu (Zvoníček)
 • Středa KARIM FN Bohunice Tekutinová resuscitace.Nutrice (Gál, Zimová, Maláska)
 • Čtvrtek KARIM FN Bohunice Umělá plicní ventilace - obecné problémy, typy, indikace (Gimunová,Mannová, Zimová)
 • Pátek KDAR Bohunice Neodkladné stavy v pediatrii a možnosti jejich řešení (Fedora)
 • Intenzivní medicína - bloková stáž II. týden
 • PondělíARK FN USA : MOF, renální selhání a jeho léčba (CRRT, IHD), jaterní selhání (Šrámek)
 • Úterý CKTCH : Šokové stavy, Invazivní hemodynamika (Wagner)
 • Středa KARIM FN Bohunice: Trauma z pohledu intenzivní péče (Mannová,Seidlová, Straževská)
 • Čtvrtek KARIM FN Bohunice : Sepse, nosokomiální infekce, antiinfekční režim, zásady léčby ATB
 • Pátek ARK FN u sv. Anny - knihovna a lůžková část : Poruchy ABR. Diagnostické a terapeutické výkony u kriticky nemocných. Zápočet
Literatura
 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, Third Edition, Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 str., ISBN 0-7817-1680-2
 • Náhradní obsah: Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce , 251 str., Grada-Avicenum 2001, ISBN 80-7169-781-8
 • Náhradní obsah: Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care - second edition, 1767 str., McGraw-Hill 1998, ISBN 0-07-115308-X
 • ŠEVČÍK, Pavel a Petr HUSA. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8. info
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 322 s. ISBN 80-210-0554-8. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1c!
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.