VLAM9X1c Intenzivní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Fedora, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Wagner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Klimovič, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Olga Hrazdilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Katarína Zadražilová (cvičící)
Mgr. Veronika Jálová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLAM9X1c/01: Po 27. 9. až Pá 1. 10. každý pracovní den 10:15–12:30 N01004, Po 29. 11. až Pá 3. 12. každý pracovní den 10:15–12:30 N01004
VLAM9X1c/02: Po 18. 1. až Pá 22. 1. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Po 15. 11. až Pá 19. 11. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
VLAM9X1c/03: Po 1. 11. až Pá 5. 11. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Po 3. 1. až Pá 7. 1. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
VLAM9X1c/04: Po 18. 10. až Pá 22. 10. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012, Po 6. 12. až Pá 10. 12. každý pracovní den 10:15–12:30 N04012
VLAM9X1c/05: Po 4. 10. až Pá 8. 10. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144, Po 22. 11. až Pá 26. 11. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144
VLAM9X1c/06: Po 20. 9. až Pá 24. 9. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144, Po 8. 11. až Pá 12. 11. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144
VLAM9X1c/07: Po 25. 10. až Pá 29. 10. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144, Po 10. 1. až Pá 14. 1. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144
VLAM9X1c/08: Po 11. 10. až Pá 15. 10. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144, Po 13. 12. až Pá 17. 12. každý pracovní den 10:15–12:30 N02144
Předpoklady
( VLFA0822c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLDM7X1p Diagn. zobr. metody - p && VSLE7X1p Lékařská etika 2 - přednáška && ( VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 || VLVL7X65c Vnitřní lékařství - blok 5 ) && VSOT7X1p ORL
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je praktická výuka rozšířené kardiopulmonální resuscitace na simulátoru SimMan. Dále vysvětlení postupů v intenzivní péči a jejich praktická výuka na lůžkovém oddělení.
Osnova
 • INTENZIVNÍ MEDICÍNA - PRAKTICKÁ ČÁST
 • Blokové stáže - školní rok 2009/2010 – 2 oddělené týdny
 • Výuka je rozdělena následovně: Všeobecné lékaři: Sk. 2,3,4,9,10,11 budou na ARK, skupiny 5,6,7,8,12,15 na KARIM, pediatrické skupiny 1,16 na KDAR.
 • vysvětlivky: ARK= Anesteziologicko resuscitační klinika FN u sv. Anny
 • KARIM = Klinika anesteziologie, resuscitace a intenz. med., FN Brno, Bohunice
 • KDAR= Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Brno, Černopolní
 • CKTCH= Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Pekařská, Brno
 • 1. týden
 • pondělí: Úvod, KPR I
 • úterý: Rozšířená KPR II, simulace na modelu
 • středa: Šokové stavy. Tekutinová resuscitace.
 • čtvrtek: Respirační insuficience, UPV
 • pátek: Neodkladné stavy v pediatrii a možnosti jejich řešení, výuka probíhá na KDAR ( Doc. Fedora)
 • 2. týden
 • pondělí: MOF, renální a jaterní selhání a jeho léčba
 • úterý: CKTCH, kardiální selhání, Dr. Wagner
 • středa: Trauma z pohledu intenzivní péče
 • čtvrtek: Sepse, nosokomiální infekce, antiinfekční režim, zásady léčby ATB
 • pátek: Poruchy ABR, souhrn, test. Zápočet
Literatura
 • Náhradní obsah: Závada Josef - Syndrom multiorgánové dysfunkce , 251 str., Grada-Avicenum 2001, ISBN 80-7169-781-8
 • Náhradní obsah: Hall J.B., Schmidt G.A., Wood L.D.H., Principles of critical care - second edition, 1767 str., McGraw-Hill 1998, ISBN 0-07-115308-X
 • Harwood-Nuss A., Wolfson A.B. - The Clinical Practice of Emergency Medicine, Third Edition, Lippincot Williams&Wilkins 2001, 1827 str., ISBN 0-7817-1680-2
 • ŠEVČÍK, Pavel a Petr HUSA. Šok, sepse, multiorgánové selhání. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000. s. 32-35. ISBN 80-7262-042-8. info
 • Akutní medicína. Edited by Danuše Táborská - Jiří Bonaventura. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 322 s. ISBN 80-210-0554-8. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1c!
Výukové metody
přednášky a diskuse v hodině, prezentace nemocných pacientů odborným asistentem, výuka na simulátoru
Metody hodnocení
Ukončeno zápočtem, podmínka účast na cvičení, akceptováno jedna omluvená neúčast
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.