VLAM9X1c Intenzivní medicína - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc. (cvičící)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Fencl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Štětka (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (cvičící)
Irena Vaďurová (cvičící)
MUDr. Robert Wagner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Iveta Zimová (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Simona Holčáková (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLAM9X1c/09: Po 24. 4. až Pá 28. 4. každý pracovní den 10:15–12:30 N01063, Po 1. 5. až Pá 5. 5. každý pracovní den 10:15–12:30 N01063, L. Dadák, M. Fencl, J. Hruda, E. Podborská, P. Suk, V. Šrámek, P. Štětka, V. Zvoníček
VLAM9X1c/10: Po 10. 4. až Pá 14. 4. každý pracovní den 10:15–12:30 N01063, Po 17. 4. až Pá 21. 4. každý pracovní den 10:15–12:30 N01063, L. Dadák, M. Fencl, J. Hruda, E. Podborská, P. Suk, V. Šrámek, P. Štětka, V. Zvoníček
VLAM9X1c/11: Po 27. 3. až Pá 31. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N01063, Po 3. 4. až Pá 7. 4. každý pracovní den 10:15–12:30 N01063, L. Dadák, M. Fencl, J. Hruda, E. Podborská, P. Suk, V. Šrámek, P. Štětka, V. Zvoníček
VLAM9X1c/12: Po 13. 3. až Pá 17. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N02214, Po 20. 3. až Pá 24. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N02214, L. Dobrovolná, J. Maláska, M. Matoušková
VLAM9X1c/15: Po 27. 2. až Pá 3. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N02214, Po 6. 3. až Pá 10. 3. každý pracovní den 10:15–12:30 N02214, L. Dobrovolná, J. Maláska, M. Matoušková
VLAM9X1c/16: Po 5. 6. až Pá 9. 6. každý pracovní den 10:15–12:30 N01004, Po 12. 6. až Pá 16. 6. každý pracovní den 10:15–12:30 N01004, S. Holčáková, R. Štoudek, P. Štourač
VLAM9X1c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dadák, V. Šrámek, V. Zvoníček
VLAM9X1c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dobrovolná, R. Gál, J. Maláska, M. Matoušková
Předpoklady
( VLFA0822c Farmakologie II - cvičení || VLFA0722c Farmakologie II - cvičení ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn. && VLDM7X1c Diagn. zobr. metody-cvičení && VSOT7X1c ORL && VLIN7X21 Infekční nemoci I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci cvičení bude student schopen provádět základní kardiopulmonální resuscitaci a bude znát jak provádět rozšířenou resuscitaci. Student bude dále schopen zhodnotit základní kritické stavy.
Osnova
 • pondělí: Úvod, KPR I
 • úterý: Rozšířená KPR II, simulace na modelu
 • středa: Šokové stavy. Tekutinová resuscitace.
 • čtvrtek: Respirační insuficience, UPV
 • pátek: Neodkladné stavy v pediatrii a možnosti jejich řešení, výuka probíhá na KDAR
 • pondělí: intoxikace, metabolické poruchy
 • úterý: trauma
 • středa: kriticky nemocný, sepse
 • čtvrtek MOF, kriticky nemocný
 • pátek: opakování, zápočet
Literatura
  povinná literatura
 • DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015. https://cprguidelines.eu/guidelines-translations ( kliknout na "Czech")
 • https://cprguidelines.eu/; SECTION 2: ADULT BASIC LIFE SUPPORT AND AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATION; 3. Adult advanced life support; Section 6. Paediatric life support; Section 4. Cardiac arrest in special circumstance
 • KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. [Olomouc: EPAVA, 2014. 279 s. ISBN 9788086297415. info
 • ČERNÝ, Vladimír, Martin MATĚJOVIČ a Pavel DOSTÁL. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, 2009. 253 s. ISBN 9788073451837. info
  doporučená literatura
 • Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 1047-1051, 5 s. ISBN 978-80-7492-066-0
 • Oh's intensive care manual. Edited by Andrew D. Bersten - Neil Soni. 7th ed. [S.l.]: Butterworth-Heinemann, 2014. xix, 1242. ISBN 9780702047626. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLAM9X1c!
Výukové metody
přednášky a diskuse v hodině, prezentace nemocných pacientů odborným asistentem, výuka na simulátoru
Metody hodnocení
Ukončeno zápočtem, podmínka účast na cvičení, akceptováno jedna omluvená neúčast. Ke zkoušce je nutno složit test, který lze vyplnit nejpozději den před zkouškou. Sadu testových otázek (pro každého studenta generovanou unikátně) s názvem IM test spustíte z odpovědníků předmětu intenzivní medicína https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2013/VLAM9X1c/odp/ Test má 24 otázek typu multiple choice, ke správné odpovědi je nutno na každou otázku odpovědět správně všechny odpovědi. K úspěšnému splnění je nutno mít aspoň 12 správně odpovězených otázek. Na test lze odpovídat opakovaně.
Informace učitele
INTENZIVNÍ MEDICÍNA - PRAKTICKÁ ČÁST
Blokové stáže - školní rok 2016/2017 – 2 oddělené týdny
Výuka je rozdělena následovně:
na ARK bude výuka skupiny 9, 10, 11
na KARIM skupin 12 a 15
na KDAR skupina 16

vysvětlivky: ARK= Anesteziologicko resuscitační klinika FN u sv. Anny, budova O1 1.NP
KARIM = Klinika anesteziologie, resuscitace a intenz. med., FN Brno, Bohunice
KDAR= Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, Brno, Černopolní
Pomůcky: plášť, identifikace studenta. Šatna: na místě
1. týden

pondělí: Úvod, KPR I
úterý: Rozšířená KPR II, simulace na modelu
středa: Šokové stavy. Tekutinová resuscitace.
čtvrtek: Respirační insuficience, UPV
pátek: Neodkladné stavy v pediatrii a možnosti jejich řešení, výuka všeobecných kruhů probíhá v pátek na KDAR
2. týden

pondělí: intoxikace, metabolické poruchy
úterý: trauma
středa: kriticky nemocný, sepse
čtvrtek MOF, kriticky nemocný
pátek: opakování, zápočet
Anotace-k povinné literatuře
DOPORUČENÉ POSTUPY PRO RESUSCITACI ERC 2015. https://cprguidelines.eu/guidelines-translations ( kliknout na "Czech") Základní učební materiál pro zvládnutí KPR a kritických stavů. Odkaz je na internetu dostupný překlad originálních gudelines ERC 2015.
KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 1. vyd. Olomouc: EPAVA, 2014. 279 s. Prakticky a úsporně zpracovaná témata resuscitace a dalčích kritických stavů
ČERNÝ, Vladimír, Martin MATĚJOVIČ a Pavel DOSTÁL. Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, 2009 Jednoduše uvedené postupy intenzivní medicíny, obsahuje také odkazy na originální guidelines.
Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha: Galén, 2014.ISBN 978-80-7492-066-0 Podrobně zpracované kapitoly z témat urgentní a intenzivní medicíny, ke studiu jsou povinné jen vybrané kapitoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.