EN

LF:VSLE7X1c Lékařská etika 2 cvičení - Informace o předmětu

VSLE7X1c Lékařská etika 2 cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2. blokové semináře po třicetihodinách týdně pro každý kruh. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (cvičící)
Mgr. Marie Mikošková (cvičící)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (cvičící)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
MUDr. Petra Vysočanová (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSLE7X1c/01: Po 19. 2. až Pá 23. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/02: Po 28. 5. až Pá 1. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/03: Po 14. 5. až Pá 18. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/04: Po 30. 4. až Pá 4. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/05: Po 16. 4. až Pá 20. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/06: Po 2. 4. až Pá 6. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/07: Po 19. 3. až Pá 23. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/08: Po 5. 3. až Pá 9. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patolog. anatomie II - předn. && ( VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvičení || STCP0622c Chir.propedeutika II - c ) && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VSET021 Lékařská etika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Literatura
  • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
  • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. třetí rozšířené vydání. Praha: Galén, 2002. 272 s. ISBN 80-7262-132-7. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. 153 s. ISBN 80-247-1024-2. info
  • KOŘENEK, Josef. Lékařská etika. Vyd. 1. Praha: Triton, 2002. 276 s. ISBN 8072542354. info
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: po absolvování přednášek a seminářů
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
informace o náplni seminářů - viz lék. etika 2.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.