EN

LF:VSLE7X1c Lékařská etika 2 - Informace o předmětu

VSLE7X1c Lékařská etika 2 cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2. blokové semináře - 30 hodin v jednom týdnu. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (cvičící)
Mgr. Marie Mikošková (cvičící)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (cvičící)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
MUDr. Petra Vysočanová (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSLE7X1c/09: Po 10. 12. až Pá 14. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/10: Po 26. 11. až Pá 30. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/11: Po 12. 11. až Pá 16. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/12: Po 29. 10. až Pá 2. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/16: St 2. 1. až Pá 4. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N01082/015
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patolog. anatomie II - předn. && ( VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvičení || STCP0622c Chir.propedeutika II - c ) && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VSET021 Lékařská etika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Osnova
  • 1. Předmět etiky, postavení etiky ve filosofickém systému. Filosofie a její vztah k etice v různých sytémech filosofie.
  • 2. Etika a psychiatre. specifické problémy jednotlivých skupin nemocných, pohled z hlediska individuální a společenské etiky. Nedobrovolná hospitalizace, medicinizace sociálních problémů.
  • 3.Etika a genetika. Projekt - lidský genom, problematika důvěrnosti a soukromí. genetika na populační úrovni. Je možné dosáhnout etického konsensu v oblasti lék. genetiky.
  • 4. Začátek lidského života. Etická problematika arteficiální reprodukce, prenatální a preimplantační diagnostiky, náhradního mateřství, dárcovství gamet, interupcí.
  • 5. Lékařské kodexy, Etický kodex ČLK, Principy lékařské etiky - (respekt k autonomii, princip neškodění, princip dobře činění, princip spravedlnosti) Vztah etiky a práva.
  • 6. Smrt a umírání - postoj ke smrti, vztah k umírajícím, etika a paliativní medicína, život prodlužující péče, hospicové hnutí. Etika a onkologie - pravda o diagnóze, stadia přijímání této skutečnosti, etika onkologického výzkumu. Etická problematika AIDS, transplantací orgánů, úcta k mrtvému tělu.
  • 7. Práva nemocných - informovaný souhlas, lékařské tajemství, právo odmítnout terapii.
  • 8. Ontologický aspekt etiky . Pojem přirozenost. Vědecký ráz etiky.
  • 9. Etika lékařského výzkumu - Norimberský kodex, Helsinská deklarace, informovaný souhlas ve výzkumu, neetické pokusy v poválečném období, pokusy na zvířatech, etické komise.
  • 10. Eutanázie a asistované suicidium - eutanázie v nacistickém Německu, praxe v Holandsku, kluzký svah, DNR. Má člověk právo na sebevraždu?
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: po absolvování seminářů a přednášek
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace o náplni seminářů - viz lék. etika 2.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.