VSLE7X1c Lékařská etika 2 - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. blokové semináře - 30 hodin v jednom týdnu. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Kintrová (cvičící)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (cvičící)
MUDr. Martina Novotná (cvičící)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (cvičící)
MUDr. Petra Vysočanová (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSLE7X1c/09: Po 8. 12. až Pá 12. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/118
VSLE7X1c/10: Po 24. 11. až Pá 28. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/118
VSLE7X1c/11: Po 10. 11. až Pá 14. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/118
VSLE7X1c/12: Po 27. 10. až Pá 31. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/118
VSLE7X1c/15: Po 15. 9. až Pá 19. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/118
VSLE7X1c/16: Po 5. 1. až Pá 9. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/118
VSLE7X1c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLE7X1c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. || STCP0622c Chir.propedeutika II - c ) && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VSET021 Lékařská etika I && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář vedený interaktivní formou poskytuje úvod do klinické etiky. Jeho cílem je: - seznámit se s etickými dilematy v jednotlivých oborech medicíny - rozvíjet schopnost vnímat etické otázky - učit se naslouchat odlišným etickým argumentům a formulovat svoje zdůvodněné stanovisko - osvojit si schopnost řešit etická dilemata v medicíně
Osnova
  • Úvod do lékařské etiky (terminologie, vznik, předmět, metodologie) & První kontakt s pacientem (vztah lékař - pacient, informovaný souhlas) & Reprodukční medicína (etické aspekty asistované reprodukce) & Genetické testování (etika a genetika, PND, PGD, screening) & Práva pacientů (a povinnosti zdravotníků) & Transplantační medicína (etické aspekty transplantační medicíny) & Onkologie a paliativní medicína (pravda o diagnóze, paliativní péče) & Intenzivní medicína (etická dilemata v intenzivní péči) & Smrt a umírání & Biomedicínský výzkum.
Literatura
  • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
  • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. třetí rozšířené vydání. Praha: Galén, 2002. 272 s. ISBN 80-7262-132-7. info
  • CAMPBELL, Alastair V., Grant R. GILLETT a D. Gareth JONES. Medical ethics. 4th ed. South Melbourne: Oxford University Press, 2005. xiii, 312. ISBN 0195584872. info
  • Casebook of medical ethics. Edited by Terrence F. Ackerman - Carson Strong. [1st ed.]. Oxford: Oxford University Press, 1989. xvii, 240. ISBN 0-19-503917-3. info
  • Bioethics. Edited by John Harris. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2001. vi, 557. ISBN 0198752571. info
  • Beyond therapy : biotechnology and the pursuit of happiness : a report of the President's Council on Bioethics. Edited by Leon Kass - William Safire. 1st ed. New York: DANA Press, 2005. xxxiii, 37. ISBN 1932594051. info
  • Medical ethics today : the BMA'shandbook of ethics and law. Edited by Veronica English - Romano Romano-Critchley. 2nd ed. London: BMJ Publishing, 2008. xxv, 822. ISBN 9780727917447. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Aktivní účast v semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.