BVPF0422p Patologická fyziologie II-přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Rozvrh
Po 13:00–14:40 A18/208
Předpoklady
BVPF0321p Patologická fyziologie I -před
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: 1) porozumění základům etiopatogeneze běžných nemocí, 2) principům genetické determinace nemocí a 3) roli interindividuální variability. Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit základy násl. kapitol: Patofyziologie trávicího systému / Intermediární metabolizmus (opakování) – regulace metabolických dějů – zdroje energie – hodnocení metabolického stavu / Poruchy metabolizmu sacharidů, lipidů, bílkovin, nukleotidů a mikronutrientů / Poruchy výživy – hladovění, malnutrice, malabsorpční syndrom, katabolické stavy, mentální anorexie a bulimie, metabolický syndrom a obezita / Patofyziologie srdce a cévního systému, krve / Patofyziologie dýchacího systému / Patofyziologie vylučovacího systému – selhání ledvin / Patofyziologie nervového a pohybového systému (kosti a svaly)
Osnova
 • 21/2 Poruchy metabolizmu IV – puriny a porfyriny [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • 28/2 Poruchy metabolizmu V – mikronutrienty a stopové prvky – nejvýznamnější hypovitaminózy a deficity; shrnutí intermediárního metabolizmu (opakování) – přehled regulací metabolických dějů a zdrojů energie za (pato)fyziologicky relevantních stavů [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • 7/3 Patofyziologie trávicího systému I – dutina ústní, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo[MUDr. Michal Jurajda, PhD.]
 • 14/3 Patofyziologie trávicího systému II - slinivka, játra, žlučové cesty [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • 21/3 Patofyziologie krve, krvetvorné tkáně a krevního srážení [MUDr. Julie Bienertová Vašků, PhD.]
 • 28/3 Poruchy výživy I – hodnocení metabolického stavu, hladovění, malnutrice, malabsorpční syndrom, katabolické stavy, mentální anorexie a bulimie, nádorová anorexie/kachexie [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • 4/4 Poruchy výživy II – metabolický syndrom a obezita [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • 11/4 Patofyziologie srdce a cévního systému I – ateroskleróza - ischemická choroba srdeční – poruchy srdečního rytmu [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • 18/4 Patofyziologie srdce a cévního systému II – hypertenze – srdeční vady - srdeční selhání – šok. Nemoci periferních cév [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • 25/4 Velikonoce
 • 2/5 Patofyziologie dýchacího systému [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • 9/5 Patofyziologie vylučovacího systému [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • 16/5 Patofyziologie pohybového systému (kosti a svaly) [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
 • 23/5 Patofyziologie nervového systému [Prof. MUDr. Kateřina Kaňková, PhD.]
Literatura
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.