BVPF0422p Patologická fyziologie II-přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 13:00–14:40 A21/112, Po 8. 3. 13:00–14:40 A21/112, Po 15. 3. 13:00–14:40 A21/112, Po 22. 3. 13:00–14:40 A21/112, Po 29. 3. 13:00–14:40 A21/112, Po 12. 4. 13:00–14:40 A21/112, Po 19. 4. 13:00–14:40 A21/112, Po 26. 4. 13:00–14:40 A21/112, Po 3. 5. 13:00–14:40 A21/112, Po 10. 5. 13:00–14:40 A21/112, Po 17. 5. 13:00–14:40 A21/112, Po 24. 5. 13:00–14:40 A21/112, Po 31. 5. 13:00–14:40 A21/112, Po 7. 6. 13:00–14:40 A21/112
Předpoklady
BVPF0321p Patologická fyziologie I -před
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: 1) porozumění základům etiopatogeneze běžných nemocí, 2) principům genetické determinace nemocí a 3) roli interindividuální variability. Student se seznámí se základy následujících kapitol: Patofyziologie trávicího systému / Intermediární metabolizmus – regulace metabolických dějů – zdroje energie – hodnocení metabolického stavu / Poruchy metabolizmu sacharidů, lipidů, bílkovin, nukleotidů a mikronutrientů / Poruchy výživy – hladovění, malnutrice, malabsorpční syndrom, katabolické stavy, mentální anorexie a bulimie, metabolický syndrom a obezita / Patofyziologie srdce a cévního systému, krve / Patofyziologie krve a hemopoetických orgánů / Patofyziologie dýchacího systému / Patofyziologie vylučovacího systému – selhání ledvin / Patofyziologie nervového a pohybového systému (kosti a svaly)
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen s ohledem na šíři předmětu:
- charakterizovat stav zdraví a nemoci z hlediska různých koncepcí
- rozlišovat genetické determinanty nemoci, působení zevních faktorů na vznik nemocí, rozdíl mezi monogenní a multigenní/komplexní nemocí
- orientovat se v pojmech buňka, buněčný cyklus
- charakterizovat pojem homeostáza
- diskutovat vnější a vnitřní faktory nemoci
- charakterizovat základní pojmy tkáňového postižení a hojení ran
- vysvětlit rozdíl mezi lokálním a systémovým zánětem
- vysvětlit funkci chronobiologie
- diskutovat etiopatogenezi nejdůležitějších poruch iontové rovnováhy a regulace objemu a tonicity
- definovat základní pojmy acidobazické rovnováhy
- zhodnotí význam abnormalit nejdůležitějších mikronutrientů, poruch v hladinách vitaminů a stopových prvků
- definovat poruchy metabolismu sacharidů, lipidů, bílkovin a aminokyselin
- charakterizovat poruchy energetické rovnováhy
Osnova
 • Chronologicky (týden semestru):
 • 1 Patofyziologie trávicího systému I – dutina ústní, jícen, žaludek, játra, žlučové cesty
 • 2 Patofyziologie trávicího systému II – slinivka, tenké a tlusté střevo, malabsorpční syndrom
 • 3 Patofyziologie krve I - krvetvorná tkáň – patofyziologie červené a bílé krevní řady
 • 4 Patofyziologie krve II - patofyziologie krevního srážení
 • 5 Poruchy výživy I – hodnocení metabolického stavu, hladovění, malnutrice, katabolické stavy, mentální anorexie a bulimie, nádorová anorexie/kachexie
 • 6 Poruchy výživy II – obezita a metabolický syndrom
 • 7 Velikonoce
 • 8 Patofyziologie cévního systému I – ateroskleróza - ischemická choroba srdce, mozku a periferních cév – šok
 • 9 Patofyziologie cévního systému II – hypertenze – chron. žilní nedostatečnost
 • 10 Patofyziologie srdce - srdeční selhání - srdeční vady – kardiomyopatie - poruchy srdečního rytmu
 • 11 Patofyziologie dýchacího systému - Poruchy homeostázy IV – Krevní plyny - hypoxie a reakce organizmu na hypoxii na orgánové, tkáňové a molekulární úrovni – nemoci dýchacího systému
 • 12 Patofyziologie vylučovacího systému
 • 13 Patofyziologie pohybového systému (kosti a svaly)
 • 14 Patofyziologie nervového systému I (nitrolební hypertenze, poruchy senzitivního a motorického systému, bolest)
 • 15 Patofyziologie nervového systému II (epilepsie a nejdůležitější demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění)
Literatura
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BVPF0422p