BVPF0422p Patologická fyziologie II-přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Grulichová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:40 A18/208
Předpoklady
BVPF0321p Patologická fyziologie I -před
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: 1) porozumění základům etiopatogeneze běžných nemocí, 2) principům genetické determinace nemocí a 3) roli interindividuální variability. Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit základy násl. kapitol: Patofyziologie trávicího systému / Intermediární metabolizmus (opakování) – regulace metabolických dějů – zdroje energie – hodnocení metabolického stavu / Poruchy metabolizmu sacharidů, lipidů, bílkovin, nukleotidů a mikronutrientů / Poruchy výživy – hladovění, malnutrice, malabsorpční syndrom, katabolické stavy, mentální anorexie a bulimie, metabolický syndrom a obezita / Patofyziologie srdce a cévního systému, krve / Patofyziologie krve a hemopoetických orgánů / Patofyziologie dýchacího systému / Patofyziologie vylučovacího systému – selhání ledvin / Patofyziologie nervového a pohybového systému (kosti a svaly)
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen s ohledem na šíři předmětu:
- charakterizovat základní projevy orgánových selhání;
- rozlišovat meze syndromy a nosologickými jednotkami;
- diskutovat nejběžnější etiologie nemocí a orgánových nedostatečností/selhání;
- vysvětlit rozdíl mezi fyziologickou variabilitou a patologickými stavy;
- diskutovat vliv nutričních parametrů (kvantitativně i kvalitativně) k rozvoji patologických stavů.
Osnova
 • Poruchy výživy I – vliv karence stopových prvků a minerálních látek
 • Poruchy výživy II – hodnocení metabolického stavu, tuková tkáň Patofyziologie trávicího systému II – slinivka, tenké a tlusté střevo, malabsorpční syndrom
 • Patofyziologie trávicího systému I – dutina ústní, jícen, žaludek, játra, žlučové cesty
 • Patofyziologie krve I - krvetvorná tkáň – patofyziologie červené a bílé krevní řady
 • Patofyziologie krve II - patofyziologie krevního srážení
 • Patofyziologie cévního systému I – ateroskleróza - ischemická choroba srdce, mozku a periferních cév – šok
 • Patofyziologie cévního systému II – hypertenze, chronická žilní nedostatečnost
 • Velikonoce
 • Patofyziologie srdce - srdeční selhání - srdeční vady – kardiomyopatie - poruchy srdečního rytmu
 • Patofyziologie dýchacího systému - Poruchy homeostázy IV – Krevní plyny - hypoxie a reakce organizmu na hypoxii na orgánové, tkáňové a molekulární úrovni – nemoci dýchacího systému
 • Patofyziologie vylučovacího systému
 • Patofyziologie pohybového systému (kosti a svaly)
 • Patofyziologie nervového systému (nitrolební hypertenze, poruchy senzitivního a motorického systému, bolest)
 • Téma vyhrazeno.
Literatura
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.