VLPG0921c Porodnictví a gynekologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (cvičící)
MUDr. Romana Gerychová (cvičící)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kateřina Kaderková, MBA (pomocník)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPG0921c/01: Po 27. 10. až Pá 31. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/02: Po 13. 10. až Pá 17. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/03: Po 29. 9. až Pá 3. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/04: Po 15. 9. až Pá 19. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/05: Po 5. 1. až Pá 9. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/06: Po 8. 12. až Pá 12. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/07: Po 24. 11. až Pá 28. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/08: Po 10. 11. až Pá 14. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/09: Po 29. 9. až Pá 3. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520, Po 6. 10. až Pá 10. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/10: Po 15. 9. až Pá 19. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520, Po 22. 9. až Pá 26. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/11: Po 5. 1. až Pá 9. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520, Po 12. 1. až Pá 16. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/12: Po 8. 12. až Pá 12. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520, Po 15. 12. až Pá 19. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/16: Po 13. 10. až Pá 17. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520, Po 20. 10. až Pá 24. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLDM7X1p Diagn. zobr. metody - p && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení si potřebných, komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah předmětu zaručuje studentům pochopení, dostatečné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, terapii a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečný přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Zvýšená pozornost je věnována prevenci a vyhledávání reprodukčních poruch. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky. Je strukturován v teoretický a praktický segment. Teoretická příprava zahrnuje přednášky, tématické semináře, praktickou výuku a samostudium.
Osnova
  • Diagnostika těhotenství. Porodní cesty tvrdé a měkké - pánevní roviny, měření pánve. Uložení plodu na konci těhotenství. Vyšetření těhotné ženy na konci těhotenství - zevní a vnitřní porodnické vyšetření. Prenatální péče. Porodní mechanismus při porodu plodu v poloze podélné Wavičkou. Poloha plodu koncem pánevním - příčiny, diagnostika, mechanismus porodu. Vedení porodu koncem pánevním. Polohy šikmé a příčné. Příčiny jejich vzniku, diagnostika, průběh porodu. porodu dvojčat. Hypertenzní nemoci v těhotenství, preeklampsie, eklampsie. Choroby trofoblastu. Poruchy růstu plodu - intraterinní růstová reterdace plodu. Hypotrifický novorozenec. Předčasný porod, příčiny, klinický průběh. Vedení předčasného porodu. Mimoděložní těhotenství - příčiny, klinický průběh, diagnostika, ošetření. Placenta preavia. Abrupce placenty. Puerperální infekce. Puerperální sepse. Děložní atonie po porodu a její léčení. Prenatální diagnostika. Ultrazvuk v porodnictví.
  • Gynekologie Gynekologické vyšetření Laparoskopie v gynekologii - indikace, provedení. Hysteroskopie - indikace a provedení. Dysfunkční krvácení. Poruchy menstruačního cyklu- třídění, diagnostika. Gynekologické záněty - etiologie, patofyziologie. Endometritis, myometritis, perimetritis. Hluboký pánevní zánět. Pelveoperitonitis. Sexuálně přenosné choroby. Endometriosis genitální a extragenitální. Sterilita, infertilita - příčiny, význam, léčba sterility. Antikoncepce. Nezhoubné a zhoubné novotvary zevních rodidel a pochvy. Prekancerózy zevních rodidel a děložního čípku .. Carcinoma endometrii. Nezhoubné a zhoubné novotvary myometria. Inkontinence moči - dělení. Urgentní inkontinence. Benigní onemocnění prsu. Stresová inkontinence moči - diagnostika a léčenÍ. Chronická pánevní bolest. Maligní onemocnění prsu. Asistovaná reprodukce.
Literatura
  • ZWINGER, Antonín, Jiří JELÍNEK, Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Porodnictví. Praha: Galén, 2004. 532 s. Galén, 2004. ISBN 80-7262-257-9. info
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
  • ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK, Karel MARŠÁL a Bedřich SRP. Porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2007. 544 s. ISBN 9788024713038. info
  • OATS, Jeremy a Suzanne ABRAHAM. Llewellyn-Jones fundamentals of obstetrics and gynaecology. 8th ed. Edinburgh: Mosby, 2005. x, 365. ISBN 0723433291. info
  • Essential obstetrics and gynaecology. Edited by E. M. Symonds - Ian M. Symonds - Robert Britton. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2004. vii, 394. ISBN 0443071470. info
Metody hodnocení
Účast na stážích, splnění přehledu výkonů,příprava seminářů na aktuální téma, práce s výukovými materiály na http://telemedicina.med.muni.cz/gynekologie http://portal.med.muni.cz http://www.mefanet.cz zápočet na konci stáží s písemným testem. Státní závěrečná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.