VLPG0921c Porodnictví a gynekologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (cvičící)
MUDr. Romana Gerychová (cvičící)
MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ingrid Rejdová (cvičící)
doc. RNDr. Jana Žáková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Kateřina Kaderková, MBA (pomocník)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPG0921c/01: Po 11. 11. až Pá 15. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/02: Út 29. 10. až Pá 1. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/03: Po 14. 10. až Pá 18. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/04: Po 30. 9. až Pá 4. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/05: Po 20. 1. až Pá 24. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/06: Po 6. 1. až Pá 10. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/09: Po 7. 10. až Pá 11. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 14. 10. až Pá 18. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/10: Po 23. 9. až Pá 27. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 30. 9. až Pá 4. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/11: Po 13. 1. až Pá 17. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520, Po 20. 1. až Pá 24. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031
VLPG0921c/12: Po 16. 12. až Pá 20. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 6. 1. až Pá 10. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/15: Po 2. 12. až Pá 6. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 9. 12. až Pá 13. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/16: Po 18. 11. až Pá 22. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03031, Po 25. 11. až Pá 29. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N03520
VLPG0921c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPG0921c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPG0921c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && VLDM7X1c Diagn. zobr. metody-cvič. && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLCP0622p Chir. propedeutika II - předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení si potřebných, komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah kurzu zaručuje studentům pochopení, dostatečné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, terapii a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečná přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Mimo jiné je vyzvednuta prevence a vyhledávání reprodukčních poruch nad vlastní léčbou nemoci. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky. Je strukturován v teoretický a praktický segment. Teoretická příprava zahrnuje přednášky, tématické semináře, praktickou výuku a samostudium. Výstupy ze vzdělávání u absolventa kurzu zahrnují zejména dostatečné lékařské znalosti ke sledování těhotenství, vedení porodu a řešení běžných gynekologických onemocnění. Na konci kurzu student získá dostatek praktických i teoretických informací potřebných k medicínskému rozhodování a dokáže v praxi realizovat základní vyšetřovací a léčebné postupy v oboru gynekologie a porodnictví. Studenti také získají základní klinický náhled na obor gynekologie a porodnictví.
Osnova
  • Diagnostika těhotenství. Porodní cesty tvrdé a měkké - pánevní roviny, měření pánve. Uložení plodu na konci těhotenství. Vyšetření těhotné ženy na konci těhotenství - zevní a vnitřní porodnické vyšetření. Prenatální péče. Porodní mechanismus při porodu plodu v poloze podélné hlavičkou. Poloha plodu koncem pánevním - příčiny, diagnostika, mechanismus porodu. Vedení porodu koncem pánevním. Polohy šikmé a příčné. Příčiny jejich vzniku, diagnostika, průběh porodu. porodu dvojčat. Hypertenzní nemoci v těhotenství, preeklampsie, eklampsie. Choroby trofoblastu. Poruchy růstu plodu - intraterinní růstová retardace plodu. Hypotrofický novorozenec. Předčasný porod, příčiny, klinický průběh. Vedení předčasného porodu. Mimoděložní těhotenství - příčiny, klinický průběh, diagnostika, ošetření. Placenta preavia. Abrupce placenty. Puerperální infekce. Puerperální sepse. Děložní atonie po porodu a její léčení. Prenatální diagnostika. Ultrazvuk v porodnictví.
  • Gynekologie Gynekologické vyšetření Laparoskopie v gynekologii - indikace, provedení. Hysteroskopie - indikace a provedení. Dysfunkční krvácení. Poruchy menstruačního cyklu- třídění, diagnostika. Gynekologické záněty - etiologie, patofyziologie. Endometritis, myometritis, perimetritis. Hluboký pánevní zánět. Pelveoperitonitis. Sexuálně přenosné choroby. Endometriosis genitální a extragenitální. Sterilita, infertilita - příčiny, význam, léčba sterility. Antikoncepce. Nezhoubné a zhoubné novotvary zevních rodidel a pochvy. Prekancerózy zevních rodidel a děložního čípku. Carcinoma endometrii. Nezhoubné a zhoubné novotvary myometria. Inkontinence moči - dělení. Urgentní inkontinence. Benigní onemocnění prsu. Stresová inkontinence moči - diagnostika a léčení. Chronická pánevní bolest. Maligní onemocnění prsu. Asistovaná reprodukce.
Literatura
  • ZWINGER, Antonín, Jiří JELÍNEK, Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Porodnictví. Praha: Galén, 2004. 532 s. Galén, 2004. ISBN 80-7262-257-9. info
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
  • ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK, Karel MARŠÁL a Bedřich SRP. Porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2007. 544 s. ISBN 9788024713038. info
  • OATS, Jeremy a Suzanne ABRAHAM. Llewellyn-Jones fundamentals of obstetrics and gynaecology. 8th ed. Edinburgh: Mosby, 2005. x, 365. ISBN 0723433291. info
  • Essential obstetrics and gynaecology. Edited by E. M. Symonds - Ian M. Symonds - Robert Britton. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2004. vii, 394. ISBN 0443071470. info
Výukové metody
Výuka se uskutečňuje ve třech týdenních blocích. Každý blok výuky po dobu pěti pracovních dní zahrnuje výuku na lůžkových a ambulantních pracovištích Gynekol. – porod. kliniky. Výuka trvá denně od 7.00 do 13.00 hodin a zahrnuje v každém dni propedeutickou část, praktickou výuku s využitím dokumentace pacienta a možností praktické realizace vyučovaných vyšetřovaných metod a klinický seminář na téma vybrané vedoucím výuky. Součástí výuky je také každodenní prezentace klinických případů nebo medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím.
Metody hodnocení
Praktické znalosti

Kontinuální hodnocení – podmínkou pro udělení kreditu je praktické realizace doagnosticko – terapeutických procedur vyjmenovaných v „logbooku“, který obdrží každý student na začátku výuky.

Závěrečné hodnocení – Prezentace zadaného klinického problému z oboru gynekologie a porodnictví či realizace vybrané diagnosticko terapeutické procedury za účasti vyučujícího s max. délkou 10 minut na studenta. Následuje evaluace prezentace medicínského problému vyučujícím, která zahrnuje hodnocení odborného obsahu, formu zpracování a řečnický projev. Toto hodnocení může být nahrazeno vypracováním odborného rukopisu na vybrané klinické téma (review článek, kasuistika, reakce na jiný článek apod.).
Informace učitele
Organizační pokyny Zahájení výuky v pondělí v 8:00 v posluchárně Porodnice/Bohunice. Studenti zapsaní na odpolední praxi v pondělí přijdou až na seminář a pokračují odpolední praxí. Na rozdělení do 5 skupin, které se provádí v pondělí ráno, se mohou domluvit s kolegy předem. Je nezbytné bílé lékařské oblečení – košile, kalhoty, případně plášť, přezůvky, zámek na šatní skříň, zřetelné označení studenta jmenovkou, učební texty (viz doporučená literatury v IS) !!! Ukončení výuky v pátek 12:00 – 13:00 zápočtovým testem a zápočtem. Pro udělení zápočtu je nutné splnit náplň stáží, splnit odpolední praxi!! a uspět v zápočtovém testu – správně odpovědět více než 50 % otázek. Podmínkou pro získání zápočtu je absolvování alespoň jedné odpolední nebo víkendové stáže!! Cílem je zvýšit úroveň praktické výuky, umožnit studentům stáž v období služby, blíže se seznámit s pracovní náplní sekundárního lékaře po promoci a snížit počet studentů ve skupině v průběhu dopolední výuky. Odpolední výuka začíná ve 13 hodin po skončení semináře, který je společný pro dopolední i odpolední výuku, trvá do 16 hodin. Víkendová praktická výuka je od 8 do 11 hodin. Zapisování na odpolední a víkendovou praktickou výuku probíhá v IS muni, maximum jsou 4 studenti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.