AKMEp Úvod do klinické praxe - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
Eva Kašpárková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Darja Krusová, Ph.D.
Rozvrh
Po 26. 9. až Pá 16. 12. Út 7:50–12:00 014
Předpoklady
AANAp Základy anat. a histol.-před. && ABCHp Biochemie - přednáška && AFYZp Fyziologie - přednáška && APFYp Pat.fyzol. přednáška
Uzavřené studium 1. ročníku. Složené zkoušky z předmětů: Základy anatomie a histologie, Biochemie, Fyziologie a Patologické fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy klinické medicíny Úvod do problematiky klinické medicíny pro studující biomedicínského inženýrství na FEKT VUT. Navazuje na předchozí studium teoretických oborů na LF v průběhu 1. ročníku studia. Po absolvování se posluchač bude schopen orientovat v základní problematice klinické medicíny.
Osnova
 • Úvod do klin. medicíny, základy lékařské terminologie
 • Anamnéza, základní symptomatologie vybraných chorob
 • Celkové vyšetření pacienta
 • Nemoci srdce a cév
 • Nemoci plic a dýchacích cest
 • Nemoci žláz s vnitřní sekrecí a diabetes mellitus
 • Nemoci trávicí trubice
 • Metabolický syndrom, hypertenze
 • Nemoci jater, žlučníku a slinivky
 • Nemoci ledvin
 • Nemoci krvetvorby
 • Laboratorní vyšetření – přehled
 • Akutní stavy
Literatura
 • - Souček M. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology, Grada 2005 – v rozsahu přednesené látky
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada 2008
 • - Blaha M. a kol: Vnitřní lékařství I,II. díl, Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče, IDVPZ Brno, 1999
Metody hodnocení
Požadované znalosti v rozsahu přednesené problematiky. Zkouška ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.