AKMEp Úvod do klinické praxe

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (přednášející)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Darja Krusová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 25. 9. až Út 11. 12. Út 7:20–9:20 014
Předpoklady
AANAp Základy anat. a histol.-před. && ABCHp Biochemie - přednáška && AFYZp Fyziologie - přednáška && APFYp Pat.fyzol. přednáška
Uzavřené studium 1. ročníku. Složené zkoušky z předmětů: Základy anatomie a histologie, Biochemie, Fyziologie a Patologické fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy klinické medicíny Úvod do problematiky klinické medicíny pro studující biomedicínského inženýrství na FEKT VUT. Navazuje na předchozí studium teoretických oborů na LF v průběhu 1. ročníku studia. Po absolvování se posluchač bude schopen orientovat v základní problematice klinické medicíny.
Osnova
 • Úvod do klin. medicíny, základy lékařské terminologie
 • Anamnéza, základní symptomatologie vybraných chorob
 • Celkové vyšetření pacienta
 • Nemoci srdce a cév
 • Nemoci plic a dýchacích cest
 • Nemoci žláz s vnitřní sekrecí a diabetes mellitus
 • Nemoci trávicí trubice
 • Metabolický syndrom, hypertenze
 • Nemoci jater, žlučníku a slinivky
 • Nemoci ledvin
 • Nemoci krvetvorby
 • Laboratorní vyšetření – přehled
 • Akutní stavy
Literatura
 • - Souček M. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology, Grada 2005 – v rozsahu přednesené látky
 • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada 2008
 • - Blaha M. a kol: Vnitřní lékařství I,II. díl, Vybrané kapitoly z diagnostiky, léčby a speciální ošetřovatelské péče, IDVPZ Brno, 1999
Metody hodnocení
Požadované znalosti v rozsahu přednesené problematiky. Zkouška ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.