AKMEp Úvod do klinické medicíny-seminář

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/2/0. 7.20-9.20p, 10.-12 hod c / týdně. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Darja Krusová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 19. 9. až Út 12. 12. Út 7:20–9:20 014
Předpoklady
AANAp Základy anat. a histol.-před. && ABCHp Biochemie - přednáška && AFYZp Fyziologie - přednáška && APFYp Pat.fyzol. přednáška
Uzavřené studium 1. ročníku, splněné prerekvizity. Složené zkoušky z předmětů: Základy anatomie a histologie, Biochemie, Fyziologie a Patologické fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/100, pouze zareg.: 1/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy klinické medicíny Úvod do problematiky klinické medicíny pro studující biomedicínského inženýrství na FEKT VUT. Navazuje na předchozí studium teoretických oborů na LF v průběhu 1. ročníku studia. Po absolvování se posluchač bude schopen orientovat v základní problematice klinické medicíny.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se bude student orientovat v základní symptomatologii interních onemocnění. Bude znát možnosti využití základní diagnostické přístrojové techniky v medicíně ( rtg. diagnostika, ultrazvuková diagnostika, magnetická resonance, laboratorní technika).
Osnova
  • 1 Úvod do klin. medicíny, základy lékařské terminologie 2.Základy podpory a ochrany veřejného zdraví včetně prevence nozokomiálních nákaz. 3.Anamnéza, základní symptomatologie vybraných chorob 4.Celkové vyšetření pacienta 5.Nemoci srdce a cév 6.Nemoci plic a dýchacích cest 7.Nemoci žláz s vnitřní sekrecí a diabetes mellitus 8.Nemoci trávicí trubice 9.Metabolický syndrom, hypertenze 10.Nemoci jater, žlučníku a slinivky 11.Nemoci ledvin 12.Nemoci krvetvorby 13.Laboratorní vyšetření – přehled 14. Akutní stavy
Literatura
    doporučená literatura
  • Karges Wolfram, sascha Al Dahouk. Vnitřní lékařství - stručné repetirotium, Grada. ISBN 8024731088
  • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada 2008
    neurčeno
  • - Souček M. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology, Grada 2005 – v rozsahu přednesené látky
  • Chrobák l. Propedeutika vnitřního lékařství, Grada ISBN 9788024706177
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Požadované znalosti v rozsahu přednesené problematiky. Zkouška ústní.
Informace učitele
Praktická svičení časově navazují na předchozí seminář. Studenti jsou rozděleni na 3 skupiny na jednotlivé kliniky v obou FN a to : Kardiologická klinika a Gastroenterologická klinika FN Brno-Bohunice a II.interní klinika FN Pekařská. Výuka probíhá jak v seminární místnosti tak na jednotlivých odborných pracovištích klinik - ambulance, laboratoře a lůžková oddělení. Proto studenti sebou přinesou bílý plášť a přezůvky. Zápočet je udělován za aktivní účast. Předmět je ukončen zkouškou,kdy si student vytahne 1 složenou otázku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.