VLOL7X1c Oční lékařství - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (cvičící)
MUDr. Hana Došková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Radek Girgle (cvičící)
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michala Karkanová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO (cvičící)
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. (cvičící)
MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D. (cvičící)
Jaroslava Bukačová (pomocník)
Garance
MUDr. Daniela Vysloužilová, Ph.D.
Oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
Dodavatelské pracoviště: Oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLPF0622p && VLPA0622p && VLLP0633c && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cvičení je porozumění a aplikace diagnostických vyšetřovacích metod v oftalmologii a porozumění léčebným metodám.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - poskytnout první pomoc u úrazů oka a očnice - mít přehled o patologii a onemocnění oka a očních adnex v rozsahu znalostí praktického lékaře - mít přehled o základních vyšetřovacích metodách v oftalmologii - mít přehled o základních terapeutických metodách v oftalmologii - mít přehled o souvislostech očních a celkových onemocnění
Osnova
  • 1. denÚvod do stáží,organizace výuky,historie očního lékařství a vztah k ostatním medicinským oborům,přehled anatomie a fyziologie oka,praktická cvičení-základní vyšetřovací metody 2.denOnemocnění očních adnex, očnice a předního segmentu oka,problematika transplantace rohovky,chirurgie katarakty,implantologie,praktická cvičení-keratometrie,topografie rohovky,oftalmoskopie přímá a nepřímá,demonstrace nemocných 3.denGlaukom-diagnostika,terapie,dispenzarizace,praktická cvičení-měření nitroočního tlaku,gonioskopie,perimetrie,demonstrace nemocných 4.denStáž ve FDN,brno,Černopolní ul.-problematika dětské oftalmologie 5.denOnemocnění sítnice a uvey,oko a celkové choroby, vitreoretinální chirurgie,praktická cvičení-diagnostické zobrazovací metody v oftalmologii,demonstrace nemocných 6.denRefrakční vady,výskyt v populaci,diagnostika a léčba,současný stav refrakční chirurgie,slepota a slabozrakost, praktická cvičení-lasery v oftalmologii,demonstrace nemocných 7.denTraumatologie oka,dif.diagnostika červeného oka, neurooftalmologie,praktická cvičení-barvocit, citlivost na kontrast,elektrofyziologické vyšetřovací metody,demonstrace nemocných 8.denVyšetřování nemocných,konzultace k rigorozním otázkám, závěrečný test, zápočet.
Literatura
  • KANSKI, Jack J. a Brad BOWLING. Clinical ophthalmology : a systematic approach. 7th ed. Edinburgh: Elsevier Saunders, 2011. ix, 909. ISBN 9780702040931. info
  • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 373 s. ISBN 8024612135. info
  • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
Výukové metody
cvičení Praktická výuka uskutečňovaná ve fakultních nemocnicích je (v rozsahu cca 10 % celkového objemu výuky) doplněna o komplexní spektrum metod simulační výuky na simulátorech s různou měrou věrnosti, trenažérech a virtuálních pacientech. Simulační výuka ústí v následný debriefing (zpětnou vazbou pro studenta). V popředí rovněž stojí problémově orientovaná výuka, kdy se student učí prostřednictvím řešení předloženého problému a také týmově orientovaná výuka, kdy studenti v menších skupinách společně diskutují a vybírají řešení daného problému. Důraz je také kladen na rozvoj měkkých dovedností, vč. tzv. „21st century skills“, tedy zejména na komunikaci, rozhodovací schopnosti, kritické myšlení, krizovou komunikaci a týmovou spolupráci.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na všech seminářích. Tradiční metody hodnocení jsou doplněny o objektivní klinickou evaluaci, která ověřuje klinické znalosti a další dovednosti, jakými jsou např. komunikace, fyzikální vyšetření, provádění výkonů, interpretace výsledků atd. Tento způsob evaluace poskytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.