BVVL0521p Vnitřní lékařství II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Robert Prosecký, MPH (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BVVL0421p Vnitřní lékařství I
Splnění podmínek zápočtu za 1. semestr výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se s vnitřním lékařstvím jako základním medicinským oborem. Zkoumá etiologii a patogenezi chorob, zabývá se jejich diagnostikou, léčením i prevencí a neopomíná také na další vědecko-výzkumný rozvoj oboru.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- bude mít širší rozhled pro analýzu příčin onemocnění a jejich správnou syntézou dovoluje zvolit optimální postup nutriční péče.
- bude schopen rozpoznat příznaky interních onemocnění,
- bude znát vyšetřovací možnosti u jednotlivých onemocnění a základní principy léčby onemocnění s důrazem na event. vedlejší účinky některých lékových skupin.
Osnova
 • Nádory plic a pohrudnice - nezhoubné, zhoubné
 • Rozedma plic (emfyzém). Tuberkuloza plic. Difuzní plicní procesy. Nemoci pohrudnice.
 • Nemoci trávicí trubice I.
 • Nemoci jícnu. Nemoci žaludku - žaludeční dyspepsie, - vředová choroba, - chorobné stavy po operaci žaludku, - akutní a chronická gastritis, - nádory žaludku.
 • Nemoci trávicí trubice II
 • Nemoci střev. Poruchy stolice. Akutní enteritis. Crohnova choroba. Proctokolitis. Pseudomembranosní enterokolitis. Divertikulosa tlustého střeva.
 • Nemoci trávicí trubice III
 • Malabsorpční syndromy, dráždivý tračník. Kolorektální karcinom. Hemorhoidy, Střevní paraziti. Gastroenterologická problematika v ambulantní praxi
 • Nemoci jater, žlučníku a žluč. cest - žloutenka, virové hepatitidy. Chronická hepatitida, alkoholová hepatopatie. Jaterní cirhosa, Nádory jater. Cholecystolithiáza, Postcholecystectomický syndrom. Chron. cholecystitis, dyskineza žlučových cest Cholangoitis
 • Nemoci jater,žlučníku a žluč. cest II
 • Stenóza Vaterské papily. Nádory žlučníku a žlučových cest. Onemocnění slinivky břišní - chronická pankreatitis, - nádory pankreatu. Klinická léčebná výživa - náhradní způsoby výživy, enterální výživa, parenterální výživa.
 • Onemocnění ledvin a močových cest I
 • Glomerulopatie. Nefrotický syndrom. Vaskulární nefrosklerosa. Postižení ledvin u diabetu.
 • Onemocnění ledvin a močových cest II
 • Intersticiální nefritidy. Chron.infekce močových cest a chron. Pyelonefritis. Tuberkulosa ledvin a močových cest. Urolitiáza. Polycystické ledviny.
 • Onemocnění ledvin a moč. cest III
 • Chronické selhání ledvin. Dialysační léčba. Transplantace ledvin. Nádory ledvin. Nefrologická problematika v ambulantní praxi
 • Nemoci z poruch endokrinních I
 • Nemoci hypofýzy, štítné žlázy, nadledvinek. Sekreční tumory. Endokrinologie v ambulantní praxi.
 • Nemoci z poruch endokrinních II
 • Diabetes mellitus, léčba diabetu, léčba inzulinem - pozdní komplikace diabetu. Úloha sestry v péči o diabetiky
 • Metabolické poruchy:
 • Obezita, Hyperlipidemie. Metabolické osteopatie, Nefrolitiáza
Literatura
  doporučená literatura
 • NAVRÁTIL, Leoš. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a d. Praha: Grada Publishing, 2017. 559 stran. ISBN 9788027102105. info
Výukové metody
Přednáška-seminář
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná, probíhá formou přednášky - semináře. Na konci semestru jsou vědomosti ověřovány písemným testem. Jeho úspěšné absolvování je podmínkou udělení zápočtu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BVVL0521p