VVb001 Malba 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVb001/01: Út 13:00–15:50 učebna 13, P. Kamenický
VVb001/02: Út 10:00–12:50 učebna 13, P. Kamenický
VVb001/03: Po 14:00–16:50 učebna 13, P. Kamenický
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem výuky je rozšíření kreativity a praktických dovedností studenta v oblasti malby. Student bude veden k postupnému osvojování malířských technik a postupů na základě plnění řady praktických zadání v oblasti figurativní malby. Při práci bude užívat materiál (papír, sololit, dřevěné desky, plátno) s příslušně upraveným podkladem (šeps), seznámí se se složkami malby (podmalba, malba, lak, pojidla, pigmenty, rozpouštědla, další média) a vědomě bude zkoumat kompoziční zákonitosti, perspektivu, harmonii, barevný kontrast a základní modelační principy.
Výstupy z učení
Student na základě inspiračních prvků rozvíjí vlastní kreativitu a praktické dovednosti v oblasti malby. Student bude veden k postupnému osvojování malířských technik a postupů na základě plnění řady praktických zadání v oblasti figurativní malby. Student si osvojí manipulaci s rozličným materiálem.
Osnova
 • Student se seznámí s materiálem pro malbu s přihlédnutím k optimálnímu využití ve výuce výtvarné výchovy. Získá základní vědomosti o malířských technikách (akvarel, tempera, akryl, olej). Bude znát podklady pro tvorbu závěsného obrazu a formou praktických pokusů bude v návaznosti na zadané téma zkoumat jednotlivé složky a optické základy malby.
 • výtvarný materiál, malířské nástroje, základní malířské techniky a postupy, pracovní prostor a jeho náležitosti.
 • základní pracovní postupy a návyky, kompoziční principy, soubor navazujících praktických zadání
 • modelační principy malby (lavírování, vysvětlování, kombinovaný způsob, malba barvami smíšenými na paletě), soubor navazujících praktických zadání
 • složky obrazu (podložka, podkladové nátěry, podmalba, malba, lazura, lak), napínání a příprava plátna, šepsování
 • soubor praktických zadání a přípravných skic, závěrečná malba na plátno
Literatura
  povinná literatura
 • www.ped.muni.cz/kvv/cz/studijni-materialy/e-learningovy-kurz-technologie-malby
 • SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika malby. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2003. 299 s. ISBN 807185624X. info
 • LOSOS, Ludvík. Techniky malby. Vyd. 1. Praha: Aventinum, 1994. 192 s. ISBN 80-85277-03-4. info
  doporučená literatura
 • Kowolowski, F. (2014) Experimentální formy v malbě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
 • Kowolowski, F. (2014) Co je malba? / What is painting? Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.
 • GODFREY, Tony. Painting today. First published. London: Phaidon, 2009. 447 stran. ISBN 9780714868561. info
Výukové metody
• teoretická a praktická příprava
• aktivní účast na seminářích
• k úspěšnému splnění cílů předmětu budou vyžadována průběžná domácí zadání
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVb001