VVb013 Nová média

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MgA. Jana Francová, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Jana Francová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kontextu vývoje současného umění nelze přehlédnout nová média jako rovnocenný prostředek výtvarného vyjádření. Digitální prezentace multimediálních obsahů je potřeba nejen umět číst a konzumovat, ale také vytvářet díla novomediálního charakteru. Cílem předmětu je seznámit studenty se základním použitím nových médií pro tvorbu pohyblivého obrazu a novomediálních děl. Předmět je zacílen na praktickou tvorbu. Výstupem bude závěrečná skupinová projekce autentických tvůrčích výkonů individuálního i skupinového charakteru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- používat základní poznatky z oblasti nových médií
- vytvořit vlastní individuální autorský projekt pomocí nových médií
- vytvořit vlastní skupinový projekt pomocí nových médií
Osnova
  • • Prostřednictvím diskuze a analýzy současných a klasických novomediálních děl jsou studenti uvedeni do tématu a problematiky práce s novými médii. • Deklarace semestrálního úkolu – otevřené zadání pro kolektivní a samostatný projekt. • Konzultací konceptu, je stanoven technický a ideový scénář, na jehož podkladě jsou novomediální díla zrealizována. • V průběhu realizace jsou prostřednictvím demonstrace objasněny základní funkce SW určeného pro střih videa (např. Adobe Premiera apod.) • Diskuze nad instalací a prezentací díla. Autentičnost provedení, kvalita práce a koncepční pojetí jsou hlavními kritérii a podmínkou splnění předmětu.
Literatura
    povinná literatura
  • RUSH, Michael. Video art. Rev. ed. London: Thames & Hudson, 2007. 256 s. ISBN 0500284873. info
  • RUSH, Michael. New media in art. new ed. London: Thames & Hudson, 2005. 248 s. ISBN 9780500203781. info
  • RUSNÁKOVÁ, Katarína. V toku pohyblivých obrazov : antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení, 2005. 193 s. ISBN 8088675979. info
  • BOURRIAUD, Nicolas. Postproduction, 2001 « Documents sur l'art ». Dijon: transit, 2002. ISBN 80-903452-0-4. info
  • MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge: MIT Press, 2001. xxxix, 354. ISBN 9780262133746. info
Výukové metody
praktická práce s videem, projekce, diskuze
Metody hodnocení
Hodnocení proběhne prostřednictvím diskuze v průběhu závěrečné skupinové projekce autentických tvůrčích výkonů individuálního a skupinového charakteru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.