VVb009 Prostorová tvorba 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Matěj Smetana, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle a výstupy: studenti lépe porozumí a budou schopni vysvětlit vývoj sochařství, objektu a instalace v umění 20. století; zvládnou interpretovat vybraná díla prostorového umění; vytvoří trojrozměrný objekt, plastiku nebo instalaci; na základě nabytých znalostí budou schopni tvořit prostorová cvičení pro svou edukační praxi
Výstupy z učení
Studenti lépe porozumí a budou schopni vysvětlit vývoj sochařství, objektu a instalace v umění 20. století. Studenti zvládnou interpretovat vybraná díla prostorového umění. Studenti budou schopni tvořit prostorová cvičení pro svou edukační praxi.
Osnova
 • • úvod do problematiky, rešerše konkrétního díla vybraného umělce formou krátké eseje, • geometrická kompozice nebo objekt • organická kompozice nebo objekt • objekt v prostoru, streetartového nebo landartového typu
Literatura
  povinná literatura
 • FOSTER, Hal. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Translated by Josef Hrdlička - Irena Ellis - Jitka Sedláčková. Praha: Slovart, 2007. 704 s. ISBN 9788072099528. info
 • RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Edited by Ingo F. Walther. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 8072095218. info
 • SEDLÁŘ, Jaroslav. Bohumil Marčák a Uherské Hradiště. In Slovácko XXXVII. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1996. s. 215-219. ISBN 1211-3384. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
  doporučená literatura
 • LUCIE SMITH, E. Art Today, Phaidon: 1999. ISBN-13: 9780714838885
Výukové metody
práce v ateliéru, konzultace
Metody hodnocení
ohodnocení fotografické dokumentace zadaných úkolů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVb009