VVb010 Grafický design

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVb010/01: Čt 14:00–16:50 učebna 18B, J. Nedomová
VVb010/02: Po 8:00–10:50 učebna 18B, J. Nedomová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Naučit studenty orientovat se v problematice grafického designu a základech odborné terminologie. Dalším cílem je naučit studenty základům práce v profesionálním bitmapovém a vektorovém editoru. Student si uvědomí, co se všechno skrývá pod označením grafický design a počítačová grafika, a také, jaké existují profesionální a opensourcové grafické programy. Pochopí, jak se liší práce s vektorovou a bitmapovou grafikou. Naučí se kreslit pomocí vektorových nástrojů. Osvojí si základy práce s bitmapovou grafikou a naučí se využívat různé grafické formáty. Procvičí si přesné rýsování a překreslování objektu podle vzoru. Dovede využívat různé barevné systémy a míchat barvy. Seznámí se s problematikou konstrukce písma a také s typografickou terminologií. Navrhne firemní značku a přitom si procvičuje vektorizaci fotografie a následný návrat do bitmapové grafiky. Bude procvičovat retušování fotografií. Vyzkouší si postupy při ořezávání a montáži fotek. Vyzkouší si samostatnou kreativní práci – grafické navrhování designérského projektu za využití znalostí a dovedností získaných v jednotlivých lekcích předmětu.
Výstupy z učení
Student se naučí orientovat v problematice grafického designu a základech odborné terminologie. Student si uvědomí, co se všechno skrývá pod označením grafický design a počítačová grafika, a také, jaké existují profesionální a opensourcové grafické programy. Pochopí, jak se liší práce s vektorovou a bitmapovou grafikou. Naučí se kreslit pomocí vektorových nástrojů. Osvojí si základy práce s bitmapovou grafikou a naučí se využívat různé grafické formáty.
Osnova
 • Předmět Grafický design zahrnuje informační přehled o celé škále znalostí (zejména odborná terminologie) a dovedností spojených s grafickým navrhováním – např. ilustrace, korporátní design, typografie, reklama, DTP. Cvičení se zaměřují především na získání schopností při kreativní práci využívat grafické programy Adobe Illustrator a Photoshop.
 • • Počítačová grafika, vektorové a bitmapové grafické programy
 • • Základní orientace v programech Adobe Illustrator a Photoshop
 • • Vektory – linie, spojování, rozpojování, kreslení; Bitmapa, velikosti, formáty, změna velikosti, deformace, skenování
 • • Přesné rýsování, transformace (otáčení, zkosení, zvětšování ...)
 • • Barevné systémy, míchání barev
 • • Práce s písmem
 • • Vektorizace – převedení fotografie do křivek
 • • Retušování fotografií; práce ve vrstvách, ořezávání fotek
 • • Filtry ve Photoshopu a efekty v Illustratoru, závěrečný samostatný úkol
 • • Export dat v PDF, dokončení závěrečného samostatného úkolu
Literatura
  povinná literatura
 • Noga, P. Grafické navrhování pomocí vektorů a bitmap. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013.
 • Noga, P. Dějiny grafického designu I. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012.
 • Noga, P. Dějiny grafického designu II. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013.
  doporučená literatura
 • Adobe Photoshop 6.0 : podrobný průvodce začínajícího uživatele : česká verze (Variant.) : Česká verze Adobe Photoshop 6.0 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. info
 • Noga, P. Navrhování layoutu a sazba tiskovin pomocí profesionálního grafického programu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014.
 • NOGA, Pavel. Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 168 s. ISBN 978-80-210-8063-8. info
 • Adobe Illustrator CS6 : oficiální výukový kurz. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 488 s. ISBN 9788025137925. info
 • FOTR, Jiří. Adobe Photoshop : jednoduše : pro verze 5, 5.5, 6.0 ENG a CZ. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. xiv, 111. ISBN 8072266047. info
 • BERAN, Vladimír. Typografický manuál : Učebnice počítačové typografie. 1.vyd. Náchod: Manuál, 1994. Přeruš.s. ISBN 8090182402. info
Výukové metody
Seminář, diskuze, praktická realizace, domácí zadání.
Metody hodnocení
Studenti na digitálních nosičích na závěr semestru odevzdají splněné předem stanovené úkoly.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVb010