VVb022 Kresba a grafika

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVb022/01: Čt 17:00–19:50 učebna 13, Čt 17:00–19:50 graf. dílna, J. Nedomová
VVb022/02: Čt 11:00–13:50 učebna 13, Čt 11:00–13:50 graf. dílna, J. Nedomová
VVb022/03: Po 9:00–11:50 graf. dílna, Po 9:00–11:50 učebna 13, J. Nedomová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět předpokládá základní dispozice k vyjadřování se kresebnými prostředky. Vedle studijní práce v tužce nebo úhlu je přednostně rozvíjena perokresba; má charakter definitivního média a studenta připravuje pro grafické techniky (lept). K převodu do linorytu zase směřuje kresba tuší (štětec, dřívko), příp. černobílá tempera. Provázání kresby s grafikou podtrhuje význam kresby jako nástroje výtvarného myšlení. Během kurzu si studenti prakticky osvojí základní grafické techniky a to jak tisku z výšky, tak tisku z hloubky. 1) Úkolem kurzu je zvládnutí základních kresebných a grafických postupů, jež lze ve výtvarné výchově uplatnit. 2) Studenti při práci ujasní i didaktickou dimenzi jednotlivých postupů a naučí se své znalosti srozumitelně předávat. 3) Cílem kurzu je naučit studenty vnímat strukturální a symbolické roviny kresebného a grafického artefaktu.
Výstupy z učení
1) Student ovládá základní postupy studijní práce podle skutečnosti (u stojanu i v plenéru), umí je vysvětlit a předávat. 2) Rozlišuje jednotlivé aspekty kresebné činnosti, vnímá vyjadřovací potenciál základních grafických technik. 3) Student dokáže udělat monotyp, černobílý linoryt, suchou jehlu a lept, umí zpracovat desku i vytisknout a adjustovat grafické listy. 4) Student dokáže popsat a vysvětlit základní technologie umělecké grafiky.
Osnova
 • 1) Práce u stojanu, draperie, hlava, postava, zátiší. 2) Základní postupy: rozvrhování kompozice, blokování, spojnice a osy (lešení kresby) 3) Modelace objemů, vytváření prostoru, pozorování světelných kvalit. 4) Kresebné struktury, zrnění, šrafování, různě konstruované struktury. 5) Práce z představy: narativní a expresivní aspekty subjektivně pojímané kresby. 6) klasifikace grafických technik a diferenciace podle výrazových možností 7) zpracování grafické matrice a postupy tisku z výšky a hloubky. 8) Adjustace, ochrana a prezentace grafického listu
Literatura
  povinná literatura
 • KREJČA, A.: Techniky grafického umění. ARTIA, Praha, 1981.
 • TEISSIG, K.: Základy kresby. Aventinum, Praha, 1995.
  doporučená literatura
 • ODEHNAL, A.: Grafické techniky. Střední škola uměleckých řemesel, Brno 1996.
 • PARAMÓN, J., M.: Jak kreslit rudkou, úhlem a křídou. Svojka a Vašut, 1996.
 • JUNA, Z.: Lept a příbuzné techniky. SNKLHU, Praha, 1954.
 • MARCO, J.: O grafice: kniha pro sběratele a milovníky umění. MF, Praha, 1981.
 • RAMBOUSEK, J.: Slovník a receptář malíře-grafika. SNKLHU, Praha, 1957.
 • VANĚK, J.: Kresba a grafika. MKS SKN, Brno, 1975.
  neurčeno
 • DAVIDSON, M.: Contemporary Drawing. Key Concept and Techniques. 2011.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Podrobnější informace k obsahu předmětu, způsobu výuky a konkrétní požadavky k ukončení budou studentům sděleny v úvodní hodině. Požadavky k ukončení: Odevzdání cca 4 grafických listů vytvořených různými grafickými technikami. Předmětem hodnocení je invenční přístup k tematickému zadání, výtvarné zpracování a technologická čistota.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVb022