VVb012 Prostorová tvorba 2

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (cvičící)
Garance
MgA. Matěj Smetana, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVb012/01: St 8:00–10:50 učebna 15, M. Smetana
VVb012/02: Út 10:00–12:50 učebna 15, M. Smetana
VVb012/03: Út 17:00–19:50 učebna 15, M. Smetana
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je založen na praktických prostorových etudách, od návrhů po práci s materiálem a výslednou realizaci. Součástí je rozbor a ukázky ilustrativních příkladů z dějin moderního umění 20. století. Výstupem jsou praktické prostorové etudy, obrazové prezentace, skupinové diskuze, skupinové projekty.
Výstupy z učení
Studenti lépe porozumí a budou schopni vysvětlit vývoj sochařství, objektu a instalace v umění 20. století; zvládnou interpretovat vybraná díla prostorového umění; vytvoří trojrozměrný objekt, plastiku nebo instalaci; na základě nabytých znalostí budou schopni tvořit prostorová cvičení pro svou edukační praxi
Osnova
  • • úvod do problematiky, rešerše konkrétního díla vybraného umělce formou krátké eseje, • model, zmenšený obraz světa, jako volný objekt, práce s měřítkem • modelovaný nebo konstruovaný figurální objekt • objekty v prostoru, instalace jako totální médium
Literatura
    povinná literatura
  • FOSTER, Hal. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Translated by Josef Hrdlička - Irena Ellis - Jitka Sedláčková. Praha: Slovart, 2007. 704 s. ISBN 9788072099528. info
  • RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Edited by Ingo F. Walther. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 8072095218. info
  • SEDLÁŘ, Jaroslav. Bohumil Marčák a Uherské Hradiště. In Slovácko XXXVII. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1996. s. 215-219. ISBN 1211-3384. info
  • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
Výukové metody
práce v ateliéru, konzultace
Metody hodnocení
ohodnocení fotografické dokumentace zadaných úkolů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVb012