VH_93a Seminář "Hudba období baroka a klasicismu" I.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
VH_01a Úvod do hudební vědy && VH_02a Proseminář hudební vědy I. && VH_02b Proseminář II. &&(( VH_03b Přehled dějin hudby II. && VH_03a Dějiny hudby I. ) || ( VH_801a Dějiny hudby I. A && VH_802a Dějiny hudby II. A ))&& VH_04 Hudební nauka &&(( VH_05 Harmonie ) || ( VH_05a Harmonie I. ))&& VH_08 Intonace && VH_09 Sluchová analýza
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl kursu: seminář se bude zabývat vybranými otázkami českého i evropského hudebního baroka a klasicismu s přihlédnutím k dobovým estetickým teoriím (afektová teorie, hudebně rétorické figury) a k Aufführungspraxis. Krátký exkurs bude věnován též metodologii hudební vědy a hudební historiografii.
Osnova
 • Úvod do problematiky - hudba baroka a klasicismu a její zkoumání
 • Exkurse - seznámení s hudebním archivem Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně
 • Historismus v 19. století
 • Hudební historiografie. Hermeneutika
 • Význam bádání H. Riemanna, Q. Adlera, V. Helferta
 • Edice pramenů. MAB
 • Teorie a dějiny Auffuhrungspraxis
 • Práce s prameny I. Dobové traktáty.
 • Práce s prameny II. Dobové rukopisné materiály, korespondence ad.
 • Práce s prameny III. Dobové partitury, způsob jejich čtení a interpretace
Literatura
 • SEHNAL, Jiří a Jiří VYSLOUŽIL. Dějiny hudby na Moravě. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001. Vlastivěda Moravská. Země a lid. Svazek 12. ISBN 80-7275-021-6. info
 • ČERNÝ, Jaromír. Hudba v českých dějinách :od středověku do nové doby. Praha: Supraphon, 1989. 483 s., [1. ISBN 80-7058-163-8. info
 • BUKOFZER, Manfred F. Music in the baroque era : from Monteverdi to Bach. London: J.M. Dent & Sons, 1948. 0-460-0343. info
 • BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava: OPUS, 1986. info
 • ROSEN, Charles. The classical style : Haydn, Mozart, Beethoven. London: Faber and Faber, 1971. 467 s. : i. ISBN 0-571-10234-4. info
 • MICHELS, Ulrich. DTV-Atlas zur Musik : Tafeln und Texte. Bd. 1, Systematisches Teil ; Historischer Teil: Von den Anfängen bis zur Renaissance. 14. Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. 282 s. ISBN 3-423-03022-4. info
 • MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-238-3. info
 • BOHADLO, Stanislav. Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie. III : Materiály k dějinám hudby, sociologie a estetiky. III, Období baroka (Variant.). Vyd. 1. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1988. 153 s. info
 • Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Ročník XX, č. 3-4. Antológia - renesancia a barok. Bratislava, 1994. info
 • MARCELLO, Benedetto. Divadlo podle módy.Přel. Alena Hartmanová. Praha: Editio Supraphon, 1970. info
 • MOZART, Leopold. Důkladná škola hry na housle. Přel. V. Bělský. Praha: Ivan Černý, Temperamet 430, 2000. ISBN 80-902689-1-9. info
 • QUANTZ, Johann Joachim. Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen. Gemeinschaftliche Ausg. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. x, 424 s. ISBN 3-423-04900-6. info
 • QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Překl. V. Bělský. Praha: Editio Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-187-5. info
 • LORENZO DA PONTE. Paměti [Lorenzo da Ponte, 1970]. Praha: Supraphon, 1970. info
 • DITTERSDORF, Karl Ditters von. Vzpomínky hudebníka XVIII. století. Praha, 1959. info
 • JÍROVEC, Vojtěch. Vlastní životopis. Vyd. Fr. Bartoš. Praha, 1940. info
 • MUFFAT, Gottlieb. První poznámky o hraní francouzských baletů podle metody zesnulého pana de Lully. Přel. V. Bělský. Brno, 1992. info
 • WALTHER, Johann Gottfried. Musicalisches Lexikon. Kassel, 1953. info
 • OTTENBERG, Hans-Günter. Der Critische Musicus an der Spree. Berliner Musikschrifttum von 1748 bis 1799. Eine Dokumentation,. Leipzig, 1984. info
 • SPÁČILOVÁ, Jana. Houslová hra v 17. a 18. století aneb Pokus o návod jak hrát na barokní housle. Český Krumlov, 1999. info
 • HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích : Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916. info
 • HELFERT, Vladimír. Hudební barok na českých zámcích : Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916. info
 • HELFERT, Vladimír. O české hudbě. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. 203 s. info
 • POLEDŇÁK, Ivan a Jiří FUKAČ. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1995. 146 s. ISBN 8070674962. info
Výukové metody
diskuse, seminární práce, referáty, práce s prameny
Metody hodnocení
seminář Seminář je ukončen zápočtem.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/VH_93a