B8240 Genetika rostlin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
Předpoklady
( Ex_3162 Obecná genetika || Imp_9126 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika || BMB32 Obecná genetika || B6730 Obecná genetika || B3060 Obecná genetika ) && ( Ex_3065 Molekulární biologie || Imp_9115 Molekulární biologie || B3120 Molekulární biologie || B4030 Molekulární biologie || B5740 Molekulární biologie || B6130 Molekulární biologie || B7940 Molekulární biologie || B4020 Molekulární biologie || NOW ( B4030 Molekulární biologie ))
Dřívější absolvování a zvládnutí požadavků předmětů Obecná genetika a Molekulární biologie je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsahem přednášky je objasnění genetických a molekulárních aspektů základních procesů vyšších rostlin jako je rozmnožování, determinace pohlaví, samčí sterilita, inkompatibilní systémy, polyploidie, aneuploidie, haploidie, mutace, vzdálená hybridizace, heteroze, genetika rezistence k patogenním organizmům nebo evoluce genomů rostlin. Pozornost je věnována moderním oblastem genetiky rostlin - rostlinným biotechnologiím, transgenozi rostlin a jejím praktickým aplikacím (GMO) a molekulárním markerům. U jednotlivých témat je důraz kladen na teoretické poznatky i na rozšíření znalostí o využití současných poznatků v oblasti aplikovaného výzkumu, šlechtění a zemědělské praxi.
Osnova
  • 1. Rozmnožování, 2. Determinace pohlaví, 3. Samčí sterilita, 4. Inkompatibilní systémy, 5. Polyploidie, aneuploidie, haploidie, 6. Mutace, 7. Vzdálená hybridizace, 8. Heteroze, 9. Genetika rezistence k patogenním organizmům, 10. Evoluce genomů rostlin. Pozornost je věnována moderním oblastem genetiky rostlin - 11. rostlinným biotechnologiím, 12. transgenozi rostlin a jejím praktickým aplikacím (GMO), 13. molekulárním markerům. U jednotlivých témat je důraz kladen na teoretické poznatky i na rozšíření znalostí o využití současných poznatků v oblasti aplikovaného výzkumu, šlechtění a zemědělské praxi. 14. Nové poznatky o genomech modelových rostlin (Arabidopsis thaliana aj.).
Literatura
  • ŘEPKOVÁ, Jana a Jiřina RELICHOVÁ. Genetika rostlin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001. 269 s. 3489/Př-12/01-17/30. ISBN 80-210-2736-3. info
  • HUGHES, Monica A. Plant molecular genetics. 1st pub. Essex: Longman, 1996. 236 s. ISBN 0582247306. info
Metody hodnocení
Výuka: přednáška, konzultace. Zkouška: ústní.
Informace učitele
Požadavky na úspěšné ukončení předmětu: znalost veškeré terminologie, pochopení podstaty jednotlivých jevů, schopnost aplikace poznatků při řešení konkrétních úloh z genetik rostlin.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/B8240