B8240 Genetika rostlin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2001
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.
Předpoklady
( Ex_3162 Obecná genetika || Imp_9126 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika || BMB32 Obecná genetika || B6730 Obecná genetika || B3060 Obecná genetika ) && ( Ex_3065 Molekulární biologie || Imp_9115 Molekulární biologie || B3120 Molekulární biologie || B4030 Molekulární biologie || B5740 Molekulární biologie || B6130 Molekulární biologie || B7940 Molekulární biologie || B4020 Molekulární biologie || NOW ( B4030 Molekulární biologie ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem přednášky je objasnění genetických a molekulárních aspektů základních procesů vyšších rostlin (rozmnožování, determinace pohlaví, samčí sterilita, inkompatibilní systémy, polyploidie, aneuploidie, haploidie, mutace, vzdálená hybridizace, heteroza, patogenní organizmy a rezistence). Pozornost je věnována i rostlinným biotechnologiím a transgenozi rostlin. U jednotlivých témat je důraz kladen na teoretické poznatky i na rozšíření znalostí o využití současných poznatků v oblasti aplikovaného výzkumu, šlechtění a zemědělské praxi.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2002.