Bi7420 Microarrays

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/0. 1 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr. (přednášející)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Boris Tichý, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 17:00–18:50 A11/235
Předpoklady
Bi1700 Buněčná biologie && ( Bi4010 Základy molekulární biologie || Bi4020 Molekulární biologie ) && ( Bi4020c Základy metod mol. biologie || Bi6400 Metody molekulární biologie ) && Bi5000 Bioinformatika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit principy čipových technologií.
Osnova
  • 1. Technologické aspekty čipových technologií 2. Expresní čipy 3. CGH-čipy 4. SNP - čipy 5. Resekvenační čipy 6. Proteinové čipy 7. Statistické metody u čipových technologií 8. Využití čipových technologií v molekulární biologii mimo onkologii 9. Využití čipových technologií v onkologii 10. Výzkumné strategie pro využití čipových technologií 11. Analýzy genomu pomocí sekvenování nové generace
Literatura
  • Literatura není dostupná, přednášejí se nejnovější poznatky
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.