Bi2130 Terénní cvičení k systematické botanice

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
5 dnů. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(! B2130 Terénní cvič. k syst. botanice )&&( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin || NOW ( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin )|| SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pět dní exkurzí do okolí Brna má dva hlavní cíle: provést studenty významnými lokalitami v této oblasti a seznámit je s druhy zdejší květeny.
Po absolvování exkurzí by studenti měli být schopni:
determinace cévnatých rostlin v přírodních podmínkách;
rozlišování blízce příbuzných druhů;
seznámení s ekologickými a fytogeografickými charakteristikami.
Osnova
  • Terénní práce v různých přírodních podmínkách: stepní vegetace, skály, lesy, pobřežní porosty, mezofilní a vlhké louky, plevele, ruderální vegetace. Kontrast vegetace (a druhového spektra) na bazických a kyselých substrátech. Metody sběru a konservace rostlinného materiálu. Seznámení s flórou a vegetací národního parku Podyjí, okolí Mohelna na jihozápadní Moravě nebo chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a jejich ochrany.
Literatura
  • DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info
Výukové metody
Týden (5 dní) koncem průběhu května, zpravidla v botanicky zajímavém území (NP Podyjí, CHKO Bílé Karpaty nebo okolí Mohelna)
Metody hodnocení
Poznávací test rostlin v průběhu poslední exkurze (10 nebo 20 rostlin), klasifikovaný zápočet.
Informace učitele
Bližší podrobnosti budou sděleny v průběhu semestru, cvičení proběhne v průběhu jednoho týdne na konci května.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.