Bi2130 Terénní cvičení k systematické botanice

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
5 dnů. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(! B2130 Terénní cvič. k syst. botanice )&&( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin || NOW ( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin )|| SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pětidenní botanická exkurze na různá místa jižní Moravy (Znojemsko, okolí Mohelna nebo Bílé Karpaty) má dva hlavní cíle: provést studenty významnými lokalitami v této oblasti a seznámit je s běžnými i vzácnějšími druhy cévnatých rostlin.
Výstupy z učení
Po absolvování exkurzí by studenti měli: - umět determinovat rostliny v přírodních podmínkách - rozlišovat blízce příbuzné druhy; - znát základní ekologické a fytogeografické charakteristiky navštívených lokalit a demonstrovaných rostlin.
Osnova
  • Terénní botanický průzkům v různých přírodních podmínkách: stepní vegetace, skály, lesy, pobřežní porosty, mezofilní a vlhké louky, plevelová a ruderální vegetace.
  • Kontrast vegetace (a druhového spektra) na bazických a kyselých substrátech.
  • Metody sběru a konservace rostlinného materiálu.
  • Seznámení s flórou a vegetací národního parku Podyjí, okolí Mohelna na jihozápadní Moravě nebo chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a principy jejich ochrany.
Literatura
    doporučená literatura
  • Flora of the Czech Republic : Květena České republiky. 1 : Květena České republiky. 2 : Květena České republiky. 3 : Květena České republiky. 4 : Květena České republiky. 5 : Květena České republiky. 6. Edited by Bohumil Slavík - Slavomil Hejný. info
  • Naše květiny. Edited by Miloš Deyl - K. Hísek. 3. uprav. vyd. Praha: Academia, 2003. 690 s. ISBN 80-200-0940-X. info
  • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 8020008365. info
  • DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info
Výukové metody
Týdenní terénní exkurze (5 dní) v druhé polovině května, zpravidla v botanicky zajímavém území (NP Podyjí, CHKO Bílé Karpaty nebo okolí Mohelna) zaměřených na poznávání rostlin v terénu a výklad o navštívených lokalitách.
Metody hodnocení
Poznávací test rostlin v průběhu poslední exkurze (10 nebo 20 rostlin).
Informace učitele

Z důvodu pandemie koronaviru proběhne výuka předmětu v roce 2020 nejpozději do 30.9.2020. Konkrétní termín bude upřesněn vyučujícím předmětu.
Cvičení proběhne v průběhu formou pětidenní exkurze v druhé polovině května. Bližší podrobnosti budou sděleny v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.