Bi8280 Genetika živočichů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Ex_3162 Obecná genetika || Imp_9126 Obecná genetika || B1900 Obecná genetika || BMB32 Obecná genetika || B6730 Obecná genetika || B3060 Obecná genetika || Bi3060 Obecná genetika ) && ( Ex_3065 Molekulární biologie || Imp_9115 Molekulární biologie || B3120 Molekulární biologie || B4030 Molekulární biologie || B5740 Molekulární biologie || B6130 Molekulární biologie || B7940 Molekulární biologie || B4020 Molekulární biologie || Bi4020 Molekulární biologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit principy aplikace genetiky ve šlechtění a chovu domácích zvířat. Na tomto základě bude schopen v případě potřeby hlubšího studia a případné specializace v této oblasti genetiky.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit principy aplikace genetiky ve šlechtění a chovu domácích zvířat. Na tomto základě bude schopen v případě potřeby hlubšího studia a případné specializace v této oblasti genetiky.
Osnova
  • Genomy a genomika domácích zvířat
  • Genetika chovatelsky významných morfologických znaků domácích zvířat, jejich dědičnost a molekulární podstata. Geny ovlivňující komplexní znaky zvířat, molekulární disekce QTL, genomový screen, využití molekulární biologie ve šlechtění zvířat.
  • Geny ovlivňující zdravotní stav zvířat (dědičná onemocnění, genetika resistence k onemocněním, genetika interakce hostitele a patogena, genotoxické faktory v prostředí domácích zvířat, genetika nádorových onemocnění zvířat
  • Základy šlechtění zvířat, zootechnická taxonomie.
  • Genetika laboratorních zvířat. Typy kmenů a jejich využití v biologii.
Literatura
  • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Principles of genetics. 4th ed. New York, N.Y.: John Wiley & Sons, 2006. xx, 866. ISBN 047169939X. info
Výukové metody
Přednášky - interaktivní, s diskusí.
Metody hodnocení
Ústní zkouška skládající se ze dvou otázek, obecné a specifické. Obecná otázka testuje schopnost studenta obsáhnout a popsat široké téma od teoretických principů po praktické aplikace. Specifická otázka testuje schopnost studenta popsat blíže vybrané užší téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi8280