EN

PřF:G9021 Diplomový seminář III - Informace o předmětu

G9021 Diplomový seminář III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Rozvrh
Čt 10:00–12:50 Gp,02006
Předpoklady
! NOW ( PdF:ONLINE_A Angličtina online ) && ( G9040 Diplomová práce III || G9041 Diplomová práce III || NOW ( G9041 Diplomová práce III )) && ( G8020 Diplomový seminář II || G8021 Diplomový seminář II ) && (! G9020 Diplomový seminář III ) && NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )
NOW(GA040) && (G9020 || NOW(G9020)) && (G9040 || NOW(G9040))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je určen studentům magisterského programu geologie a studia učitelství biologie a geografie s geologicky orientovanou diplomovou prací. Jeho cílem je prezentace metod a výsledků diplomové práce a diskuse o nich.
Osnova
  • Metodika diplomové práce
  • Předběžné výsledky diplomové práce
  • Diskuse
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě účasti a aktivity na semináři a na základě předběžných výsledků diplomové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.