EN

PřF:G9041 Diplomová práce III - Informace o předmětu

G9041 Diplomová práce III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! NOW ( PdF:ONLINE_A Angličtina online ) && ( G9020 Diplomový seminář III || G9021 Diplomový seminář III || NOW ( G9021 Diplomový seminář III )) && ( G8040 Diplomová práce II || G8041 Diplomová práce II ) && (! G9040 Diplomová práce III ) && NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )
Splnění předmětu G8041
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět diplomová práce je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání diplomové práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím. Předmět je určen posluchačům magisterského studi. Při práci na samostatném vědeckém výzkumu student prokazuje zvládmutí vědecké metodiky a osvojuje si zásady vědecko-výzkumné práce. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce: Studium literatury k zadané problematice. Sběr vlastních dat. Vyhodnocení dat. Interpretace získaných výsledků.
Literatura
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce, samostatná práce
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce (za odevzdání práce se souhlasem vedoucího).
Navazující předměty
Informace učitele
Zápočet zapisuje vedoucí diplomové práce na základě postupu práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.