MUC87 Pedagogická praxe z matematiky 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (přednášející)
RNDr. Miluše Baráková (pomocník)
RNDr. Marta Farková, CSc. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
MUC86 Pedagogická praxe z matematiky || M9001 Ped. praxe z matematiky 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Informace učitele
https://www.sci.muni.cz/student/bc-a-mgr/studenti-ucitelstvi
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
praxi lze vykonat jako souvislou nebo průběžnou na studentem vybrané střední škole (ve výjimečných případech i na škole základní).
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.