FF FNLJUpV Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-LJU_ Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška obsahuje tyto části:
1. Oborová didaktika – ústní zkouška ověřující znalosti metod výuky latinského jazyka a literatury. Rozprava nad vybranou složkou studentského portfolia.
2. Překlad originálního textu (Tacitus, Horatius). Student prokazuje schopnost pracovat s obtížnějším textem, který vyžaduje pokročilé znalosti dobového kontextu i hlubší teoretické znalosti (metrika) a dostatečnou zkušenost se čtením latinských prozaických i básnických textů.
3. Ústní zkouška z dějin latinské literatury (důkladná znalost antické literatury včetně literatury pozdní antiky, znalost základních rysů středověké latinské literatury). Student rovněž prokazuje znalost relevantních literárních děl z vlastní četby v překladu i v originále.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Diplomová práce není součástí vedlejšího studijního plánu.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (36 kreditů)

Oborové didaktiky a praxe (24 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ951Didaktika latiny I D. Stehlíkovák 1/1/06 1P
FF:LJ952Didaktika latiny II D. Stehlíkovák 1/1/06 2P
FF:LJUPP01SPedagogická praxe I D. Stehlíkováz 0/0/03 1P
FF:LJUPP02SPedagogická praxe II D. Stehlíkováz 0/0/03 2P
FF:LJUPP03SPedagogická praxe III D. Stehlíkováz 0/0/03 3P
FF:LJURS01SReflektivní seminář k praxi I D. Stehlíkováz 0/0/01 1P
FF:LJURS02SReflektivní seminář k praxi II D. Stehlíkováz 0/0/01 2P
FF:LJURS03SReflektivní seminář k praxi III D. Stehlíkováz 0/0/01 3P
24 kreditů

Oborové předměty (12 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ156Test z latinské normativní gramatiky D. Urbanovák 0/0/0 0.2 4P
FF:LJ253Četba a metrický rozbor Horatia D. Urbanovák 0/2/04 3P
FF:LJ351Římská literatura císařství a pozdní antiky K. Petrovićovák 1/1/04 1P
FF:LJ958Samostatná četba pro učitelské studium D. Stehlíkovák 0/0/02 2P
12 kreditů

Povinně-volitelné předměty (4 kredity)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ303Základy středolatinské literatury P. Mutlovák 1/1/04 1P
FF:MEDMgr04Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury P. Mutlovázk 1/1/04 2P
8 kreditů