FSS DIREPAJ05 International Relations and European Politics
Název anglicky: International Relations and European Politics
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FSS D-IREPAJ_ International Relations and European Politics

Úvodní informace / Pokyny

Program International Relations and European Politics (dále IREP) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako studium v doktorském stupni. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS a je kreditního typu. Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány. Aby se studenti mohli přihlásit ke státní doktorské zkoušce, jsou povinni dosáhnout v programu IREP 220 ECTS za povinné předměty a 20 ECTS za povinně volitelné předměty (dlouhodobý zahraniční pobyt). Celkem tedy studenti musí získat 240 ECTS. Standardní doba programu IREP v doktorském stupni je 8 semestrů. Studium je ukončeno obhajobou disertační práce.

Required courses

V průběhu studia student/ka musí absolvovat všechny povinné kurzy z tzv. Bloku 1. Celkem v tomto bloku musí student/ka získat 220 ECTS.

Blok 1

Povinné předměty jsou základem studovaného programu a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVPd0001Kvalitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky V. Hloušekzk 1/1/020 1-
FSS:MVPd0002Kvantitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky P. Ocelíkzk 1/1/020 2-
FSS:MVPd0003Prezentace návrhu výzkumu V. Hloušekz 0/0/020 3-
FSS:MVPd0004Seminář k odborné publikaci I. V. Hloušekz 1/1/020 4-
FSS:MVPd0005Seminář k odborné publikaci II. V. Hloušekz 1/1/020 6-
FSS:MVPd0006Disertační práce I. V. Hloušekz 0/0/060 7-
FSS:MVPd0007Disertační práce II. V. Hloušekz 0/0/060 8-
220 kreditů

Selective courses

Student/ka musí v průběhu studia absolvovat jeden kurz z tzv. Bloku 1 - Dlouhodobý zahraniční pobyt ve výši 20 ECTS.

Blok 1 - Dlouhodobý zahraniční pobyt

Student/ka musí v průběhu studia povinně absolvovat jeden z uvedených kurzů v rozsahu 20 ECTS.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS900Zahraniční výzkumný pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
FSS:FSS990Zahraniční pracovní pobyt M. Vaculíkk 0/0/020 5-
40 kreditů

Elective courses

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MVPd0008Individuální výzkumný úkol V. Hloušekz 0/0/020 --
FSS:MVPd0009Pedagogické praktikum V. Hloušekz 0/0/02 --
22 kreditů