PdF BCH3Svp Chemie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Chemistry for Education
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-CH3S Chemie se zaměřením na vzdělávání

Součásti SZZ a jejich obsah

Obsah státní závěrečné zkoušky je následující:
Chemie
Druhý obor
Obhajoba bakalářské práce
Pedagogicko-psychologický základ pro bakalářské studium (podrobný obsah a rozsah je uveden v příloze č. 1 žádosti)
Předměty státní zkoušky vychází z pilířových disciplín chemie.
Okruhy pro státní závěrečné zkoušky z chemie – student losuje jedno z témat a po přiměřené přípravě odpovídá na dílčí otázky v nich uvedených.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Pozn.: Všechny práce jsou uloženy v archivu MU, přístup k pracím prostřednictvím informačního systému IS MUNI: www.is.muni.cz,
Česká terminologická pojmenování a historie názvů chemických prvků
bakalářská práce, Bc. Alexandra Rosová, 3. 6. 2014
Podmínky pro život
bakalářská práce, Bc. Andrea Homolková, 3. 6. 2014
E-learning: Názvosloví uhlovodíků
bakalářská práce, Bc. Tereza Kubačková, 3. 6. 2014
Historie a technologie keramiky
bakalářská práce, Bc. Nikola Stolaříková, 13. 5. 2014
Příprava studijního materiálu - Správná laboratorní praxe
bakalářská práce, Bc. Petra Jeřábková, 3. 2. 2014
Přírodní látky ve výuce na základní škole - srovnávací studie
bakalářská práce, Bc. Anna Fiedlerová, 3. 6. 2013
Správná laboratorní praxe
bakalářská práce, Mgr. Martina Brázdová, 3. 6. 2013
Deriváty uhlovodíků ve výuce na základní škole - srovnávací studie
bakalářská práce, Mgr. Tereza Kluková, 3. 6. 2013
Experimente, die wenig Geld kosten
bakalářská práce, Bc. Veronika Vagnerová, DiS., 8. 6. 2009

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC0007Moderní témata T. Miléřk 1/1/0 8 hodin.2 6-
PdF:FC3001Úvod do studia chemie a přírodních věd H. Cídlovázk 0/2/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC3002Matematika pro chemiky P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC3003Fyzika pro chemiky P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.2 1-
PdF:FC3004Obecná chemie H. Cídlovázk 3/0/0 12 hodin.5 2Z
PdF:FC3005Anorganická chemie L. Prokešzk 3/0/0 12 hodin.4 2Z
PdF:FC3006Chemické názvosloví J. Šiborz 0/1/0 4 hodiny.2 2P
PdF:FC3007Laboratorní technika I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.3 3-
PdF:FC3008Organická chemie J. Šiborzk 3/0/0 12 hodin.4 3Z
PdF:FC3009Fyzikální chemie H. Cídlovázk 3/0/0 12 hodin.4 3Z
PdF:FC3010Zacházení s chemickými látkami J. Šiborz 0/1/0 2 hodiny za semestr + test.- 3-
PdF:FC3011Laboratorní cvičení z anorganické chemie P. Ptáčekk 0/0/2 8 hodin.3 4P
PdF:FC3012Laboratorní cvičení z organické chemie J. Šibork 0/0/2 8 hodin.3 4P
PdF:FC3013Analytická chemie J. Horskázk 3/0/0 12 hodin.4 4Z
PdF:FC3014Laboratorní cvičení z fyzikální chemie H. Cídlovák 0/0/2 8 hodin.3 5P
PdF:FC3015Biochemie P. Ptáčekzk 3/0/0 12 hodin.4 5Z
PdF:FC3016Laboratorní cvičení z analytické chemie J. Horskák 0/0/2 8 hodin.3 6P
PdF:FC3017Laboratorní cvičení z biochemie P. Ptáčekk 0/0/2 8 hodin.3 6P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC0001Didaktika přírodních věd H. Cídlovázk 2/0/1 12 hodin.5 5-
5 kreditů