PdF NVZ2vk Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF N-VZ2 Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:SZ6095Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:SZ6096Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 P P
PdF:VZkM11Alternativní léčebné metody J. Slaná Reissmannovák 0/0/.3 4 hodiny.2 P P
PdF:VZkM12Didaktika výchovy ke zdraví 1 V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 Z P
PdF:VZkM13Osobnostní a sociální rozvoj A. Prokopovák 0/0/.3 4 hodiny.2 P P
9 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VZ6005Učitelská praxe 2 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:VZkM21První pomoc ve školním prostředí J. Slaná Reissmannovázk 0/0/1 12 hodin.5 P P
PdF:VZkM22Sociálně patologické jevy A. Prokopovák 0/0/.3 4 hodiny.3 P P
PdF:VZkM23Právo pro učitele výchovy ke zdraví J. Dudovák 0/0/.3 4 hodiny.2 P P
12 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VZ6006Učitelská praxe 3 J. Slaná Reissmannováz 0/0/5 60 hodin.2 P P
PdF:VZkM31Didaktika výchovy ke zdraví 2 V. Mužíkk 0/0/.7 8 hodin.3 Z P
PdF:VZkM32Problematika ochrany a podpory zdraví L. Mužíkovák 0/0/.7 8 hodin.3 Z P
PdF:VZkM33Podpora psychického zdraví E. Řehulkak 0/0/.3 4 hodiny.2 P P
PdF:VZkM34Zátěžové, ohrožující a krizové situace E. Řehulkak 0/0/.7 8 hodin.3 P P
13 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:VZkM41Aktuální témata výchovy ke zdraví L. Mužíkovák 0/0/.7 8 hodin.3 P P
PdF:VZkM42Didaktika výchovy ke zdraví 3 V. Mužíkz 0/0/.7 8 hodin.2 Z P
PdF:VZkM43Internacionalizace ve výchově ke zdraví V. Mužíkz 0/0/01 - P
6 kreditů