ESF NAHEA01 Applied Health Economics
Název anglicky: Applied Health Economics
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: ESF N-AHEA Applied Health Economics

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a z rozpravy nad obsahem předmětů profilujícího základu a základních teoretických předmětů profilujícího základu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

- Pracovní trh ve zdravotnictví v ČR: současné a budoucí potřeby a nové kompetence
- Obecná nákladová efektivita přizpůsobená riziku (GRACE) v hodnocení zdravotnických technologií
- Optimalizace přístupu a kvality ve zdravotnictví: regionální a demografické aspekty
- Stárnutí české populace: dopady na zdravotní a sociální sektor
- Podmínky pro hodnocení a oceňování inovativních zdravotnických technologií ve vybraných zemích střední a východní Evropy
- Socioekonomický dopad na pacienty a jejich pečovatele u vybraných ultravzácných diagnóz
- Prahové hodnoty nákladové efektivity – překážky nebo příležitosti pro přístup k inovativní léčbě
- Ochota platit za vysoce inovativní zdravotnické technologie
- Specifika hodnocení nefarmakologických zdravotnických technologií
- Přenositelnost dat z vybraných HTA do nastavení individuálních / národních zdravotnických systémů
- Vliv cenové politiky na používání generik a biologicky podobných léčiv

Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_AHTHDiploma Thesis Assignment J. Soukopováz 0/2/03 2P
ESF:MPV_AHS1Diploma Seminar 1 J. Soukopováz 2/0/012 3P
ESF:MPV_AHS2Diploma Seminar 2 J. Soukopováz 0/2/012 4P
27 kreditů

Povinné předměty (P a PV více než 90kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PřF:E0420Data Analysis in Biomedical and Environmental Sciences I J. Klánovázk 1/2/02+2 1-
PřF:E2040Introduction to Epidemiology and Environmental Health J. Klánovázk 2/0/02+2 1P
PřF:E2041Introduction to Epidemiology and Environmental Health - practice J. Klánováz 0/2/02 1P
FaF:EAPS1_11Products, Services and Technologies in Healthcare J. Kolářzk 2/0/06 2P
LF:MEES0811Evidence Synthesis - lecture A. Pokornázk 2/0/0 15.3 2-
ESF:MPV_AHEBAHE bootcamp J. Hlávka- 0/0/0- 1-
ESF:MPV_ITHEIntroduction to Health Economics J. Soukopováz 0/2/06 1Z
ESF:MPE_MOIRModelling in R D. Němecz 0/2/04 1-
ESF:MPV_EXCRExcursion J. Hlávkazk 2/0/0- 2-
ESF:MPE_BADABiostatistics and Data Analysis Š. Mikulazk 2/0/06 2P
ESF:MPV_HFARHealthcare Finance and Reimbursement I. Malýz 0/2/05 2-
ESF:MPV_HPPEHealth Policy Planning and Evaluation J. Soukopovázk 2/0/04 3P
ESF:MPV_INRPInternship/Research Project J. Soukopováz 0/2/09 4-
PrF:MV_RHI -- 0/0- 3-
LF:MZVZ0111pIntroduction to Public Health - lecture A. Pokornázk 1/0/0 15.3 1P
LF:MZVZ0111sIntroduction to Public Health - seminar A. Pokornáz 0/2/0 30.3 1P
59 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student si vybírá z nabídky povinně volitelných předmětů předměty v celkové hodnotě minimálně 18 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:MPV_EAIHEnterpreneurship and Innovation in Healthcare M. Višňanskýk 2/0/02 1-
ESF:MPV_HEIAHealth Economic Impact Analysis J. Soukopováz 0/2/04 4-
ESF:MPV_ICSHInternational Case Studies in Healthcare M. Višňanskýz 0/2/04 4-
ESF:MPV_IMAFInstitutional Management and Finance I. Malýz 0/2/04 3-
PrF:MPV_PR -- 0/0- 2-
ESF:MPV_SRMHSurvey Research Methods in Healthcare D. Tóthováz 0/2/04 3-
FSS:SOCn9000Health Inequalities, Measurement and Policies I. Šmídovázk 2/1/08 3-
26 kreditů