PdF BPR3Shp Natural Science for Education
Name in Czech: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major, language of instruction: Czech Czech
Included in the programme: PdF B-PR3S Natural Science for Education

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Compulsory courses

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6000The Introduction into Education and Psychology K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001The Introduction into Education and Psychology Exercise K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Developmental Psychology (Exercise) T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Theory and Methodology of Education J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Special and Inclusive Education K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Research in the Educational Practice K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Basis of Educational Diagnostics J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Educational Communication L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Social Psychology (Exercise) J. Krásak 1/1/03 5Z
26 credits

Selective courses

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6013Drama Education in Teaching Practice L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Global Development Education in Teachers Preparation M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Cross-curricular Subjects in the National Framework Programme K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Methods of Respecting Education Training J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Personal and Social Education P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Support of Student's Elf-development through Coaching Techniques P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifics of Working in a Multiethnic Classroom M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Values Education in Teaching Practice F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Gifted Student's Education E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118We learn (in) a circle M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projects as a Tool for Developing Competences for Edupreneurship L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Case Studies, Analysis and Interpretation of Educational Situations in Schools R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 credits

Foreign language

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:JVp001Entrance Test A2 - English R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011English for Teachers - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012English for Teachers - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 credits

Sports activities

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
FSpS:P925Physical Education – Outdoor Sports Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Physical Education – Fitness A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 credits

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:BIp001Introduction to the Study of Biology B. Brabcovázk 0/0/02 1-
PdF:BIp002Inorganic Nature 1 J. Štelclzk 2/1/04 1P
PdF:BIp003Biological Technique B. Brabcováz 0/2/02 1-
PdF:BIp004Inorganic Nature 2 J. Štelclzk 2/1/04 2P
PdF:BIp005General Botany B. Brabcovák 1/1/03 2P
PdF:BIp006General Zoology A. Žákovskák 1/1/03 2P
PdF:BIp007Field Exercise - Inorganic Nature J. Štelclz 0/2/0 3 dny.2 2-
PdF:BIp008System and Evolution of Algae and Fungi B. Brabcovázk 1/2/04 3P
PdF:BIp009Fundamentals of Invertebrate Zoology R. Vlkzk 1/2/04 3P
PdF:BIp010System and evolution of higher plants N. Čeplovázk 1/2/04 4P
PdF:BIp011Introduction to Chordate Zoology R. Smolinskýzk 1/2/04 4P
PdF:BIp012Ecology R. Vlkk 1/1/03 4P
PdF:BIp013Field Work - Botany, Zoology and Ecology N. Čeplováz 0/3/0 5 dní.3 4-
PdF:BIp014Plant Physiology N. Čeplovák 1/2/03 5P
PdF:BIp015Animal Physiology A. Žákovskák 1/2/03 5P
PdF:BIp016Human anatomy and physiology 1 M. Jančovázk 1/2/04 5P
PdF:BIp019Human anatomy and physiology 2 M. Jančovák 1/2/03 6P
55 credits

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:BIp021Identification of Algae - Practical Course B. Brabcováz 0/2/03 3-
PdF:BIp022Dendrology L. Vodovák 0/2/05 3-
PdF:BIp020Basics of Hydrobiology B. Brabcováz 0/2/03 4-
11 credits

Oborové didaktiky (5 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:BIp017Introduction to Didactics of Natural History L. Vodovák 1/0/02 5Z
PdF:BIp018Practicals to Didactics of Natural History L. Vodovák 1/2/03 6Z
5 credits

Praxe (10 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:SZ6055Practice Teaching Assistant - Assisting 1 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6085Practice Teaching Assistant - Assisting 2 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6007Practice Teaching Assistant - Tutoring 1 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6086Practice Teaching Assistant 2 M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 4P
PdF:SZ6008Self-experience Preparation for the Profession I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Self-experience Preparation for the Profession II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6084Practice Teaching Assistant - Assisting 3 L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
14 credits

Bakalářská práce (8 kr.)

Code Name Guarantor Type of Completion Extent and Intensity Credits Term Profile Cat.
PdF:BI_BPBachelor Thesis A. Žákovskáz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:BI_BPdBachelor Thesis - Completion A. Žákovskáz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:BI_BPpBachelor Thesis - Project A. Žákovskáz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
8 credits