FSS ENV11 Environmentální studia
Název anglicky: Environmental Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-ENV Environmentální studia

Diplomová práce (alespoň 25 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4446Kvantitativní výzkum v environmentalistice J. Činčerazk 2/0/08 3P
FSS:ENSn4447Kvalitativní výzkum v environmentalistice J. Činčerazk 2/2/08 3P
FSS:ENSn4448Práce s odborným textem J. Činčeraz 1/1/05 1Z
FSS:ENSn4526Diplomový seminář I K. Stibralz 0/2/06 3P
FSS:ENSn4528Diplomový seminář II K. Stibralz 0/2/06 4P
33 kreditů

Jazyk (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA401Academic Writing and Other Study Skills J. Lennonzk 0/2/02+2 --
FSS:CJVA402Academic Presentations and Other Study Skills P. Trávníkovázk 0/2/02+2 --
8 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4408Odborné praxe K. Stibralz 0/0/0 100 hodin.4 2-
FSS:ENSn4414Ekologie krajiny H. Librovázk 2/0/06 4P
FSS:ENSn4437Hospodaření v krajině K. Stibralzk 2/0/08 2P
FSS:ENSn4439Environmentální etika II B. Binkazk 2/1/08 2Z
FSS:ENSn4440Estetické vnímání přírody K. Stibralzk 2/0/07 2P
FSS:ENSn4444Ekonomie pro environmentalisty B. Binkazk 1/1/08 1Z
FSS:ENSn4449Právo a environmentální problémy J. Činčerazk 0/2/04 3P
45 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Společnost a environmentální otázky

Toto zaměření se zabývá vazbami mezi člověkem a přírodou na kolektivní i individuální úrovni. Studenti získávají vhled do vybraných sociologických, psychologických, filozofických a etických teorií, osvojují si metody vědecké práce v terénu a získávají také možnost věnovat se tvorbě odborných textů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4555Sociologie venkova B. Binkazk 1/1/06 3-
FSS:ENSn4581Životní způsob a environmentální problémy H. Librováz 1/1/08 2-
FSS:ENSn4585Životní způsob na sklonku Říma L. Kysučanz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4622Environmentální sociologie B. Binkazk 2/0/05 1-
FSS:ENSn4625Tvorba vědeckého textu (praktikum) J. Činčeraz 2/0/010 4-
FSS:ENSn4627Ekopsychologie I: Vztah k přírodě a životnímu prostředí K. Stibralzk 2/0/06 1-
FSS:ENSn4652Vision of Environmental Ethics B. Binkaz 0/0/03 4-
FSS:ENSn4653Environmentální historie K. Stibralzk 2/0/06 1-
FSS:ENSn4663Environmentální syntéza humanitních předmětů H. Librováz 1/1/08 3-
FSS:ENSn4664Ekopsychologie II: Nová témata K. Stibralzk 1/1/04 4-
FSS:ENSn4670Křesťanství a environmentální etika - teologický pohled na vztah člověka k přírodě K. Stibralz 0/2/06 --
65 kreditů

Občanská sféra a politika

Občanská sféra a politika je zaměření určené těm, kteří chtějí svoje profesní uplatnění spojit s aktivním občanstvím ať již v rámci veřejné správy, neziskových nevládních organizací nebo politické aktivity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4566Politická geografie rozvoje J. Činčerazk 2/1/05 1-
FSS:ENSn4572Facilitation of Environmental Communication Processes B. Binkazk 0/0/04 1-
FSS:ENSn4618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 3-
FSS:ENSn4629Komunikace environmentálních témat s veřejností J. Činčerazk 2/0/08 2-
FSS:ENSn4634Environmental NGOs and Society B. Binkazk 0/2/06 1-
FSS:ENSn4637Environmentální vzdělávání a jeho evaluace J. Činčerazk 2/0/06 2-
FSS:ENSn4644Environmentální aspekty využívání energie H. Librovázk 1/1/06 1-
FSS:ENSn4647Dotační politiky EU J. Činčerazk 2/0/04 4-
FSS:ENSn4651Ekonomické nástroje politiky životního prostředí J. Činčeraz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4654Globální občan a systémová změna J. Činčeraz 1/1/03 3-
FSS:ENSn4662Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 2-
FSS:ENSn4669Institutional and Resource Economics B. Binkazk 2/0/04 --
57 kreditů

Město, venkov, krajina

Město, venkov, krajina se zaměřuje na environmentální souvislosti proměn fyzického prostředí (přírodního i umělého) a na jejich společenskovědní reflexi. Pro toto zaměření jsou charakteristické terénní exkurze.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4555Sociologie venkova B. Binkazk 1/1/06 3-
FSS:ENSn4580Současná kulturní dimenze přírody a krajiny - exkurze K. Stibralz 0/0/0 1 týden.3 2-
FSS:ENSn4585Životní způsob na sklonku Říma L. Kysučanz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4604Botanický seminář - Vegetace střední Evropy L. Tichýzk 2/0/0 9 přednášek je doplněno exkurzemi.7 2-
FSS:ENSn4623Příroda a krajina v současném umění K. Stibralzk 2/0/05 2-
FSS:ENSn4633Studying Local Rural Systems K. Stibralz 0/2/04 2-
FSS:ENSn4648Město a krajina: mezi ideály a každodenností K. Stibralzk 2/2/08 1-
FSS:ENSn4650Ochrana biodiverzity H. Librovázk 1/1/05 2-
FSS:ENSn4653Environmentální historie K. Stibralzk 2/0/06 1-
FSS:ENSn4662Participace veřejnosti v udržitelném plánování města K. Stibralz 2/0/05 2-
52 kreditů

Ekologická ekonomie

Toto studijní zaměření je určeno studentům, kteří se zajímají o ekonomické souvislosti ekologické krize, o kritiku ekonomického středního proudu a o hledání alternativ v oblasti ekonomické teorie, veřejných politik i (eko-sociální) podnikatelské praxe.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4445Sociální ekologická ekonomie B. Binkazk 1/1/07 2-
FSS:ENSn4566Politická geografie rozvoje J. Činčerazk 2/1/05 1-
FSS:ENSn4618aPower, Politics and Environmental Change B. Binkaz 0/0/03 3-
FSS:ENSn4624Etické a lokální ekonomiky B. Binkazk 0/2/05 4-
FSS:ENSn4633Studying Local Rural Systems K. Stibralz 0/2/04 2-
FSS:ENSn4644Environmentální aspekty využívání energie H. Librovázk 1/1/06 1-
FSS:ENSn4651Ekonomické nástroje politiky životního prostředí J. Činčeraz 2/0/03 2-
FSS:ENSn4654Globální občan a systémová změna J. Činčeraz 1/1/03 3-
FSS:ENSn4656Developing an eco-social enterprise K. Stibralz 0/0/02 --
FSS:ENSn4659Seminář k ekonomii pro environmentalisty B. Binkaz 0/2/04 3-
FSS:ENSn4669Institutional and Resource Economics B. Binkazk 2/0/04 --
46 kreditů

Povinně volitelné předměty mimo studijní zaměření

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ENSn4420Blok expertů K. Stibralz 2/0/03 --
FSS:ENSn4665The Ethics of Land-Based Song K. Stibralzk 2/0/02 --
FSS:ENSn4667Úvodní kurz do studia environmentálních studií J. Činčeraz 0/0/04 1-
FSS:ENSn4671Seminář k environmentálnímu filmu K. Stibralz 2/0/02 --
FSS:ENSn4672Sociologie nerůstu K. Stibralz 0/0/03 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
FSS:MEBn5017Electricity Industry: Renewable Energy J. Osičkazk 0/0/0 7x 100 minut.3 --
41 kreditů

Volitelné předměty