PdF BOVPck Učitelství praktického vyučování (jednooborový kombinovaný)
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training (one-field combined)
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-OVP Učitelství praktického vyučování

Učitelská propedeutika (69 kreditů)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC5043Digitální a informační gramotnost 1 J. Válekk 1/0/1 8 hodin.3 1-
PdF:FC5046Finanční gramotnost P. Mariničzk 1/2/0 12 hodin.4 1-
PdF:FC5047Právní nauka K. Šmejkalovázk 2/0/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC5053Výchova k pedagogickým kompetencím učitelů J. Válekk 3/0/0 12 hodin.5 3P
PdF:FC5054Celoživotní zvyšování kvalifikace K. Šmejkalovák 1/1/0 8 hodin.3 3-
PdF:FC5058Digitální a informační gramotnost 2 J. Válekzk 1/0/1 8 hodin.4 5-
PdF:FC5066Školní vzdělávací programy SOU a SOŠ J. Válekk 1/1/0 8 hodin.4 6P
PdF:FC5069Specifické poruchy učení V. Vojtovák 0/2/0 12 hodin.5 2-
PdF:SZ6026Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 0/0/.7 8 hodin.6 1Z
PdF:SZ6028Vývojová psychologie T. Kohoutekk 0/0/.5 6 hodin.3 2Z
PdF:SZ6029Teorie a metodika výchovy J. Němeczk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6091Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace K. Lojdováz 0/0/.3 4 hodiny.2 2Z
PdF:SZ6030Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
PdF:SZ6031Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 0/0/.5 6 hodin.4 3Z
PdF:SZ6035Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6038Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SZ6090Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/0/.3 4 hodiny.2 4Z
PdF:SZ6034Sociální psychologie J. Krásak 0/0/.5 6 hodin.3 5Z
63 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk001Vstupní test A2 - AJk R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVk011Angličtina pro pedagogy I R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.5 2-
6 kreditů

Obor a oborové didaktiky (72 kreditů)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC5041Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí T. Miléřk 1/0/0 4 hodiny.3 1P
PdF:FC5042Základy ekologie a environmentální vědy T. Miléřzk 1/1/0 8 hodin.4 1-
PdF:FC5044Nakládání s odpady J. Šibork 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5045Všeobecné základy odborných předmětů 1 P. Sládekk 2/2/0 16 hodin.5 1P
PdF:FC5048Všeobecné základy odborných předmětů 2 P. Sládekk 2/2/0 16 hodin.5 2P
PdF:FC5049Obecná didaktika SOŠ H. Cídlovázk 2/1/0 12 hodin.5 2P
PdF:FC5052Úvod do oborových didaktik SOŠ P. Pecinak 2/0/0 8 hodin.3 3Z
PdF:FC5055Didaktika odborných předmětů J. Válekzk 2/1/0 12 hodin.5 4Z
PdF:FC5056Didaktika praktického vyučování 1 P. Pecinazk 2/0/0 8 hodin.4 4Z
PdF:FC5057Seminář z didaktiky praktického vyučování 1 N. Strakovák 0/2/0 8 hodin.3 4-
PdF:FC5059Člověk a hospodářství P. Mariničzk 2/2/0 16 hodin.6 1-
PdF:FC5060Didaktika praktického vyučování 2 P. Pecinazk 2/0/0 8 hodin.4 5Z
PdF:FC5061Seminář z didaktiky praktického vyučování 2 N. Strakovák 0/2/0 8 hodin.3 5-
PdF:FC5062Výchova k odborným kompetencím učitelů SOŠ P. Mariničzk 2/0/0 8 hodin.5 5P
PdF:FC5065Člověk a svět práce N. Strakovák 2/0/0 8 hodin.3 6-
PdF:FC5067Portfolio učitele SOŠ K. Šmejkalovák 0/2/0 8 hodin.3 6-
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student volí dva POVINNĚ VOLITELNÉ předměty podle svého zaměření, tj. zapisuje si 8 kreditů:

  • Zaměření Technické obory si zapisuje FC5211, FC5212.
  • Zaměření Obchod a služby si zapisuje FC5311, FC5312.
  • Zaměření Zdravotnické obory si zapisuje FC5511, FC5512.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC5211Technologie 1 P. Sládekk 1/2/0 12 hodin.4 3P
PdF:FC5212Technologie 2 L. Prokešk 1/2/0 12 hodin.4 4P
PdF:FC5311Obchodní nauka P. Mariničk 1/2/0 12 hodin.4 3P
PdF:FC5312Podstata fungování provozoven služeb P. Mariničk 1/2/0 12 hodin.4 4P
PdF:FC5511Výchova ke zdraví I. Pluckovák 1/2/0 12 hodin.4 3P
PdF:FC5512Základy zdravotních nauk J. Horskák 1/2/0 12 hodin.4 4P
24 kreditů

Praxe (23 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC5050Oborová praxe 1 K. Šmejkalováz 0/0/10 120 hodin.4 2P
PdF:FC5051Reflexe oborové praxe 1 K. Šmejkalováz 0/1/0 4 hodiny.2 2P
PdF:FC5063Oborová praxe 2 K. Šmejkalovák 0/0/10 120 hodin.5 5P
PdF:FC5064Reflexe oborové praxe 2 K. Šmejkalováz 0/1/0 4 hodiny.2 5P
PdF:SZ6111Oborová tandemová praxe 1 L. Škarkovák 0/0/10 120 hodin.5 3P
PdF:SZ6112Oborová tandemová praxe 2 L. Škarkovák 0/0/10 120 hodin.5 4P
23 kreditů

Volitelné předměty

Student si v průběhu studia zapisuje volitelné předměty v minimální výši 9 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC5068Kompendium praktického vyučování J. Válekk 2/0/0 8 hodin.3 6-
PdF:FC5821Využití statistik pro vzdělávání a praxi P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5822Moderní aspekty v pedagogice P. Pecinak 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5823Tvorba výukových materiálů pro odborné vzdělávání J. Válekk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5824Doprava a systémy dopravní výchovy K. Šmejkalovák 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5825Hygiena školního prostředí A. Bayerovák 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5826Exkurze 1 P. Pecinak 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC5827Základy společenského chování B. Onderkovák 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC5828Podnikové hospodářství P. Mariničk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC5829Dotační příležitosti škol, živnostníků a firem A. Bayerovák 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC5830Exkurze 2 P. Pecinak 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8021Rozvoj učitelských dovedností v odborném vzdělávání 1 J. Válekk 1/0/1 8 hodin.3 1-
PdF:FC8022Digitální gramotnost J. Válekk 1/1/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC8023Rozvoj učitelských dovedností v odborném vzdělávání 2 J. Válekk 1/0/1 8 hodin.3 2-
42 kreditů

Bakalářská práce (10 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FCO_BPBakalářská práce J. Válekz 0/0/1 Individuální konzultace.3 5P
PdF:FCO_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Válekz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
PdF:FCO_BPpBakalářská práce - Projekt J. Válekz 0/0/1 Individuální konzultace.3 4P
10 kreditů