PdF NDE2hp Učitelství dějepisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 1Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE2A01Dějiny dějepisectví J. Miholazk 1/0/0 4 hodiny.3 1P
PdF:DE2A02Výuka regionálních dějin M. Koldinskázk 1/1/0 8 hodin.4 1Z
PdF:DE2A05Dějiny vědy a techniky pro učitele dějepisu K. Štěpánekk 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE2A06Vybrané kapitoly z nejnovějších dějin M. Koldinskák 1/0/0 4 hodiny.2 3P
PdF:DE2B03Modern History of Central Europe J. Musilovák 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:DE2B04Historické mýty a stereotypy českých dějin J. Miholaz 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:DE2B07Kulturní dějiny pro učitele dějepisu K. Štěpánekk 1/0/0 4 hodiny.2 4-
PdF:DE2B08Historická geografie pro učitele dějepisu J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 4-
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 2 předměty za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE3A02Politické soudní procesy v Československu po roce 1945 P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3A03Každodennost v dějinách K. Štěpánekk 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3A05Poutě a poutní místa v evropském kontextu J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3A07Československé legie, vznik ČSR P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3A08Zahraniční mise Armády ČR a Policie ČR 1990-2022 M. Koldinskák 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3B01Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2 P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 3-
PdF:DE3B02Hospodářské a sociální dějiny raného novověku v kontextu Evropy P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:DE3B03Hospodářské a sociální dějiny středověku v českých zemích J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:DE3B04Řeholní řády a kláštery ve středověku a novověku J. Miholak 1/0/0 4 hodiny.2 2-
PdF:DE3B06Kapitoly z dějin Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945 až 1968 P. Kaletak 1/0/0 4 hodiny.2 2-
20 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE4B01Regionální exkurze ČR 1 J. Miholaz 0/0/0 1týden.2 2-
PdF:DE4B02Regionální exkurze ČR 2 J. Miholaz 0/0/0 1týden.2 2-
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE2A11Didaktika dějepisu 1 M. Koldinskázk 1/1/0 8 hodin.4 1Z
PdF:DE2A12Didaktika aktivních metod výuky M. Koldinskák 1/0/0 4 hodiny.2 -Z
PdF:DE2B11Didaktika dějepisu 2 M. Koldinskázk 1/1/0 8 hodin.4 2Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:De6002Učitelská praxe 2 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:De6003Učitelská praxe 3 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE_DPpDiplomová práce - Projekt P. Kaletaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:DE_DPDiplomová práce P. Kaletaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:DE_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Kaletaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů