PdF NDE2hp Učitelství dějepisu pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-DE2 Učitelství dějepisu pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 1Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEp00wSelected topics in history of science H. Durnovák 1/0/02 2-
PdF:DEpARCArchivnictví T. Černušákk 1/0/02 2-
PdF:DEpCPMKritické myšlení v předmětu dějepis K. Štěpánekk 1/0/02 3-
PdF:DEpDD1Dějiny dějepisectví 1 P. Kaletaz 1/0/01 1P
PdF:DEpDD2Dějiny dějepisectví 2 P. Kaletazk 1/0/03 2P
PdF:DEpDEKKulturní dějiny K. Štěpánekk 1/0/02 4-
PdF:DEpDHGHistorická geografie J. Miholak 1/0/02 4-
PdF:DEpDVTDějiny vědy a techniky K. Štěpánekk 0/1/02 3-
PdF:DEpREDVýuka regionálních dějin M. Jirečekk 1/1/03 1-
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 2 předměty za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEp19EEvropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy R. Vlčekk 1/0/02 3-
PdF:DEp01zHolocaust a dějiny evropské židovské rezistence P. Kaletak 1/0/02 3-
PdF:DEp02pPolitické soudní procesy v Československu po roce 1945 P. Kaletak 1/0/02 3-
PdF:DEp05jJihovýchodní Evropa v 19.- 20. století L. Hladkýk 1/0/02 3-
PdF:DEp05mVýznamné postavy moravských dějin F. Čapkak 1/1/02 3-
PdF:DEp06kKaždodennost v dějinách K. Štěpánekk 1/1/02 3-
PdF:DEp07lČeskoslovenské legie, vznik ČSR F. Hanzlíkk 1/0/02 3-
PdF:DEp0mpVýznamné postavy moravských dějin F. Čapkak 1/0/02 3-
PdF:DEp0pmPoutě a poutní místa J. Miholak 1/0/02 3-
PdF:DEp11pDějiny Polska do r. 1772 P. Kaletak 1/0/02 3-
PdF:DEp88m -- 0/0- 3-
PdF:DEp21zHolocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2 P. Kaletak 1/0/02 2-
PdF:DEp23mNárodnostní minority J. Vaculíkk 1/0/02 2-
PdF:DEp24sProblematika evropského středověku J. Miholak 1/0/02 2-
PdF:DEp25rProblematika raně novověkých dějin P. Kaletak 1/0/02 2-
PdF:DEp26sVývoj státnosti v letech 1938 – 1948 F. Hanzlíkk 1/0/02 2-
PdF:DEp29kČeská kultura v letech 1945-1989 M. Jeřábekk 1/0/02 2-
PdF:DEp41rCírkevní řády ve středověku a novověku J. Miholak 1/0/02 2-
PdF:DEp42bKapitoly z dějin Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945 až 1968 P. Kaletak 1/0/02 2-
PdF:DEp44lÚvod do dějin Lužických Srbů P. Kaletak 1/0/02 2-
38 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEp35pExkurze Praha 2 J. Miholaz 0/0/3.3 1T.2 3-
PdF:DEp12rExkurze ČR I J. Miholaz 0/0/3.3 1T.2 2-
4 kredity

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DEp1DIDidaktika dějepisu 1 P. Kaletaz 1/1/05 1Z
PdF:DEp2DIDidaktika dějepisu 2 P. Kaletazk 1/1/05 2Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:De6002Učitelská praxe 2 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:De6003Učitelská praxe 3 K. Štěpánekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:DE_DPpDiplomová práce - Projekt P. Kaletaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:DE_DPDiplomová práce P. Kaletaz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:DE_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Kaletaz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů